Welcome to Bot & Hack MMO Site. . If this is your first visit, we encourage you to create an account. >>
Rejestracja

Welcome to the MMO Cheatres Team, one of the biggest Bot & Hack forums for MMO games. We recommend you created an account
Witamy na forum MMO Cheatres Team, na jednym z najwiekszych o tematyce Bot&Hack do gier MMO. Zachecamy do rejestracji i udzielania sie w społeczności.

Linki sponsorowane
Pokaz wyniki od 1 do 8 z 8
 1. #1
  BlikeR
  BlikeR jest nieaktywny
  Administrator Techniczny
  Awatar BlikeR

  Dolaczyl
  Apr 2007
  Postow
  3 979
  Przydatne Thanks Given 
  29
  Przydatne Thanks Received 
  2 099
  Nagrodzony w
  296 Posts

  [Bot] Tibia NG Opis

  TibiaBot NG jest Programem Pomocniczym do Tibii. Oficjalna strona programu to : http://www.tibiabot.com
  Ten program kosztuje 33.60 z3. Wersje demonstracyjn? (3-dniowy trial) mo?na ?ci?gn?a ze strony : http://www.tibiabot.com/download/setup-4.0.14.exe
  Jest to bot p3atny,ale jak wiadomo na wszystko jest jakis sposob ;)
  Crack'a znajdzieecie na naszym Forum

  Zak3adka Main :

  Load Settings - Laduje z pliku zapisane ustawienia programu.
  Save Settings - Zapisuje do pliku ustawienia programu.
  Show Title - Zamiast TibiaBot NG bedziemy widziea Tibia.
  Numberpad - Zamiast Numberpada mo?emy u?ywaa cyfr i znak?w, kt?re znajduj? sie nad literami.
  Change Skin - Mo?emy zmienia sk?rke programu, sk?rki do pobrania ze strony produceta: http://www.tibiabot.com/download/skins.zip
  Exit - Wychodzimy z Programu
  Zak3adka Options :

  Quest Slover - Zaznacza na mapie znaczki, w kt?rych mo?emy opisaa r??ne Questy. Cze?a Quest?w mo?emy ?ci?gn?a ze strony :
  http://www.tibiabot.com/download/solutions-1.0.zip
  Alerts - Mo?emy ustawia ?eby program podnosi3 alarm, kiedy:

  Damage - Kto? zada Ci BloodHita.
  Disconnected - Kiedy zostanie zerwane po3?czenie z Internetem, lub automatycznie wyloguje Cie z Tibii po 15 minutach bezczynno?ci.
  Full Mana - Kiedy Tw?j poziom many dojdzie do maksymalnego poziomu
  GM Detected - Podczas kiedy program wykryje Gamemastera na ekranie.
  Message - Kiedy kto? co? ci powie na kanale Defalut.
  Moved - Kiedy kto? Cie przesunie.
  Player Attack - Wtedy gdy zaatakuje Cie jaki? gracz.
  Player On Screen - Kto? pojawi sie na ekranie.
  Private Message - Wtedy kiedy dostaniesz prywatn? wiadomo?a.

  Ustawienia:
  Mo?na ustawia :
  Audio Alarm - Alarm d1wiekowy, standardowy zapisany w programie.
  Costum Sound - W3asny Alarm, nagrany lub ?ci?gniety.
  Text To Speech - Postaa odpowiada s3owami ustawionymi w AutoResponderze.

  Logout:
  GM Detected - Wylogowywuje postaa, kiedy na ekranie pokazuje sie GameMaster.
  Player On Screen - Wylogowywuje, kiedy na ekranie pojawi sie inny gracz.
  Moved - Wylogowywuje, kiedy postaa zostanie przesunieta.

  Safe List:
  Mo?na dodaa do tej listu postacie, potwory, przy kt?rych program nie bedzie aktywowa3 alarmu lub wylogowywa3 postaa.
  Aby dodaa postaa lub potwora do Safe Listy nale?y klikn?a:

  Options -> Safe List -> Add.
  Clear - Czy?ci ca3? Safe Liste.

  GM Safe
  Deaktywuje wszystkie funkcje programu kiedy na ekranie pojawi sie GameMaster.

  Anti-Idle:
  Ta funkcja zapobiega wylogowywaniu postaci kiedy minie 15 minut bezczynno?ci.

  Experience:
  Pokazuje obok napisu Tibia pokazuje ilo?a do?wiadczenia potrzebn? do nastepnego poziomu, pokazuje w zaokr?gleniu ilo?a do?wiadczenia na godzine, oraz oblicza ile czasu potrzeba, ?eby osi?gn?a dany poziom.

  HotKeys:
  W3ancza/Wy3ancza opcje "gor?cych klawiszy"

  F12 - Pokazuje/Ukrywa Program.
  Pause - Aktywuje/Deaktywuje Cavebota.
  Home - W3?cza/Wy?cza pe3ne ?wiat3o

  Information:


  Pokazuje Informacje o Graczu/Potworze bez klikania na gracza:
  Name - Imie Gracza/Potwora.
  Level - Poziom Gracza.
  Gulid - Gildia Gracza
  Health - Pokazuje dok3adn? liczbe punkt?w ?ycia HP (HitPoints) Gracza/Potwora.
  Pierwsze 2 literki pokazuj? profesje gracza. Np. EK - Elite Knight, S - Sorcerer

  X-Ray
  Program prze?wietla wszystkie poziomy miejsca, w kt?rym sie znajdujesz i widzisz, jakie potwory s? pod tob? lub nad tob?.

  Aimbot:
  To narzedzie pozwala Ci 3atwiej celowaa z run w ludzi oraz potwory.
  W tym programie s? 3 rodzaje AimBot?w :
  Aimbot -> Players - Celuje w ludzi z run : SD (Sudden Death), Explosion, Hmm (Heavy Magic Missile). Kiedy w3?czysz opcje AimBot -> Players/Monsters obok nicku gracza lub potwora pojawi? sie liczby od 1 do 9. Wystarczy wtedy wybraa typ runy :
  Delete - Sudden Death (SD)
  End - HMM (Heavy Magic Missile)
  Page Up - Explosion
  Po wybraniu typu runy nale?y nacisn?a klawisz 1-9 i wtedy automatycznie zostanie wystrzelona runa do tego gracza kt?ry mia3 dany numerek przy nicku.

  Classical Aim
  Klaszyczny AimBot. ?eby u?ya danej runki nale?y najpierw zaatakowaa gracza, a nastepnie nacisn?a klawisz strzelaj?cy dan? runk?. Runa zostanie automatycznie wystrzelona a kierunku zaatakowanego gracza.

  Battle Aim
  AimBot kt?ry zwalnia blokade poprzez kt?r? nie mog3e? dotychczas strzelaa z run w graczy bezpo?rednio z okienka Battle.
  Aby Strzelia nale?y nacisn?a prawym klawiszem myszy na runke, wybraa use with i nacisn?a na miniaturke gracza w okienku battle. Runa automatycznie zrani danego gracza.

  Click Reuse
  Dzieki tej funkcji nie musimy klikn?a Use With np. na wedce za ka?dym razem, kiedy chcemy spr?bowaa co? z3owia. Wystarczy klikn?a Use With na wedce i zaznaczya opcje Click Reuse. Od tej pory program bedzie automatycznie wybiera3 Use With, a ty bedziesz musia3 tylko klikaa np. na wode.

  Fremate
  Ta opcja zmniejsza Fremate Limit (Tibia -> Options -> Graphics -> Advanced -> Adjust Fremate Limit), Kiedy minimalizujemy Tibie.
  W ten spos?b, kiedy zminimalizujemy Tibie, wszystkie programy bed? szybciej chodzia, poniewa? Tibia minimalnie wykorzystuje procesor.

  Reconnect:
  Automatycznie loguje sie do Tibii po restarcie serwera.

  Light:
  Automatycznie o?wietla ekran Tibii bez u?ycia many.
  Jest 5 stopni intensywno?ci ?wiat3a:

  Linki sponsorowane


  Torch - ?wiat3o o intensywno?ci Torcha (Pochodni).
  Utevo Lux - ?wiat3o o intensywno?ci zaklecia Utevo Lux (Light)
  Utevo Gran Lux - ?wiat3o o intensywno?ci zaklecia Utevo Gran Lux (Greater Light)
  Utevo Vis Lux - ?wiat3o o intensywno?ci zaklecia Utevo Vis Lux (Ultimate Light)
  Full Light - Pe3ne ?wiat3o. O?wietla ca3y ekran.

  Zak3adka Tools


  Attack Combo:

  Ta funkcja daje mo?liwo?a zrobienia Comba (Grupowe ude?enie w tym samym czasie.) Na jednym Graczu

  Combo Leader : Dajemy party kilku osobom, ka?da z nich wpisuje nick Leadera Party (przewodnicz?cego)
  Wybieramy Attack Type :

  Weapon - Kiedy Leader zaatakuje jakiego? gracza, cz3onkowie party te? go zaatakuj?.
  SD Rune - Kiedy Leader zaatakuje jakiego? gracza run? SD (Sudden Death), cz3onkowie party te? go zaatakuj? ta sam? run?.
  HMM Rune - Kiedy Leader zaatakuje jakiego? gracza run? HMM (Heavy Magic Missile), cz3onkowie party te? go zaatakuj? ta sam? run?.
  EXP Rune - Kiedy Leader zaatakuje jakiego? gracza run? Explosion, cz3onkowie party te? go zaatakuj? ta sam? run?.

  Auto Fishing

  Program Sam 3owi ryby.
  Wymagane:
  Wedka,
  Robaki,
  Woda.

  Cave Hunting

  Ta funkcja umo?liwia zaprogramowanie programu, ?eby automatycznie chodzi3, zabija3 potworki, oraz zbiera3 rzeczy z cia3 zabitych potwor?w.

  Program chodzi po tzw. Waypointsach
  Aby dodaa Waypoint nale?y stan?a w miejscu w kt?rym chcemy dodaa Waypoint, nastepnie klikn?a na bia3e pole pod napisem Current Waypoints prawym przyciskiem myszy Add -> Ground.
  Jest 8 typowych Waypoint?w :

  Ground - Ziemia na kt?rej stoimy.
  Hole - Dziura. (Aby zaznaczya w CaveBocie dziure najpierw nale?y do niej wej?a, a potem zaznaczya Add -> Hole).
  Ladder - Drabinka. (?eby dodaa nale?y stan?a na niej ,a nastepnie zaznaczya Add -> Ladder).
  Rope - Pole na Line. (Nale?y stan?a na miejscu na line i zaznaczya Add -> Rope. Uwaga! Trzeba miea line w plecaku.)
  Shovel - Nale?y stan?a na zakopanej dziurze i zaznaczya Add -> Shovel
  Uwaga! Trzeba miea 3opate w plecaku.
  Ramp - Stajemy przed ramp? i zaznaczamy w kt?r? strone ona biegnie.
  Upstairs - Wchodzimy na schody i wtedy zaznaczamy Add -> Upstairs
  Downstairs - Schodzimy po schodach i wtedy zaznaczamy Add -> Downstairs
  Delay - Ustawiamy czas w kt?rym postaa ma oczekiwaa w danym Waypoincie. Czas podajemy w sekundach.

  Macro Recorder

  Ta funkcja powtarza wpierw nagrane czynno?ci.

  Najpierw klikamy Record, po zakonczeniu nagrywania klikamy Stop.
  Kiedy chcemy odtwarzaa naciskamy Play.

  Cure Posion

  Po zaznaczeniu tej funkcji program bedzie automatycznie leczy3 Cie po zara?eniu trucizn?.
  Do wyboru Runa Antidote lub zaklecie Exana Pox.
  Oczywi?cie musisz miea 30 many lub rune Antidote.

  Mana Restore

  Po w3onczeniu tej funkcji program automatycznie bedzie zu?ywa3 mane zakleciem Utevo Lux po osi?gnieciu danego poziomu many.

  Mana Training:

  Ta funkcja s3u?y do trenowania Magic Levela :

  Program automatycznie wypowiada dane zaklecie, gdy mana osi?gnie poziom wpisany w programie w okienku Mana Needed.
  Zaklecie wpisujemy w okienko Training Spell

  Rune Maker

  Ta opcja pozwala na automatyczne robienie run.

  Rune Spell - Tu nale?y wpisaa zaklecie do runy.
  Mana Needet - Ilo?a potrzebnej many na wykonanie runy.
  Soul Needet - Ilo?a SoulPoints?w (SP) potrzebnych na wykonanie runy.
  No Runes/Soul - Wybieramy opcje jakie ma zrobia program po skonczeniu sie czystych run lub braku punkt?w soul.
  Make Runes - Program robi runy.
  Eat food - Program automatycznie je jedzenie z plecaka.

  Trade Helper

  Ta opcja umo?liwia automatyczne wypowiadanie kwestii wpisanych do programu na kanale Trade jak r?wnie? na kanale Defalut

  Trade Message - Tu wpisujemy wiadomo?a jaka ma bya wypowiadana.
  Message Delay - Odstep czasowy (w sekundach). Np. Wiadomo?a ma bya wypowiadana co 120 sekund (na kanale Trade)
  Yell Message - Program wypowiada dany tekst tak?e na kanale Defalut.

  Responder
  AutoResponder automatycznie odpowiada na pytania, zwroty innych graczy.

  On - Autoresponder jest w3?czony.
  Off - Autoresponder jest wy3?czony.
  Edit - Edytuje tekst kt?ry ma bya wypowiadany.

  World Map

  Ta funkcja pokazuje przejrzyst? ca3kowit? mape Tibii.

  Center Location - Wy?rodkowuje mape i pokazuje miejsce gdzie dok3adnie sie znajdujesz.
  Show Names - Pokazuje nazwy miast itp.

  Help
  Pokazuje okno pomocy.
  Niestety jest ono w ca3o?ci po angielsku.

  W zak3adce Tools czesto znajduj? sie w3?czniki:
  Enabled - Aktywna Funkcja
  Disabled - Nieaktywna Funkcja


  Inne Funkcje

  Loot Bag Kicker


  Ta funkcja umo?liwia automatyczne noszenie lootbag?w (rzeczy, kt?re wypad3y z potwork?w zebrane do torby). Wystarczy klikn?a na Toggle Kick Item, nastepnie stan?a na tym bagu i normalnie i?a. Mo?na tak?e klikn?a na miejsce na ekranie do kt?rego mo?na rzucia bag i program automatycznie przerzuci tam bag i p?jdzie tam.

  Level Spy
  Ta funkcja umo?liwia przegl?d poziom?w za pomoc? klawiszy +/-.
  Aby u?ywaa tej opcji nale?y miea zaznaczon? opcje Hotkeys.

  Fast Hands

  Ta opcja umo?liwia superszybkie przerzucanie przedmiot?w w zabawie Fast Hands. Aby jej u?ya nale?y klikn?a prawym przyciskiem myszy na szafke obok Depot i zaznaczya opcje Toggle Fast Hands.
  Nastepnie po3o?ya jak?? rzecz na Depocie i przesun?a na szafke obok. Program automatycznie powr?ci ten przedmiot na Depot oraz bedzie przes?wa3 wszystkie przedmioty kt?re na tej p?3ce sie znajd?.
  Prywatnej pomocy udzielam tylko osobą które maja minimum 100 postów.
  Masz pytanie zadaj je w odpowiednim temacie na forum.

 2. Wolne miejsce Reklamowe
 3. #2
  perykles
  perykles jest nieaktywny
  Gracz
  Awatar perykles

  Dolaczyl
  May 2007
  Postow
  564
  Przydatne Thanks Given 
  0
  Przydatne Thanks Received 
  0
  Nagrodzony w
  0 Posts
  Popraw sie bo nie doda3e? sk?d mo?na ?ci?gn?a cracka

  Chcesz się dowiedzieć więcej o świecie gier? Wejdź na mój blog.
  Chcesz pomóc adminowi? Kliknij tutaj raz dziennie

 4. #3
  BlikeR
  BlikeR jest nieaktywny
  Administrator Techniczny
  Awatar BlikeR

  Dolaczyl
  Apr 2007
  Postow
  3 979
  Przydatne Thanks Given 
  29
  Przydatne Thanks Received 
  2 099
  Nagrodzony w
  296 Posts
  Cracka mozna sciagnac u nas na forum Wystarczy poszukac:)
  Prywatnej pomocy udzielam tylko osobą które maja minimum 100 postów.
  Masz pytanie zadaj je w odpowiednim temacie na forum.

 5. #4
  zordzik
  zordzik jest nieaktywny
  ZBANOWANY
  Awatar zordzik

  Dolaczyl
  Feb 2008
  Postow
  21
  Przydatne Thanks Given 
  0
  Przydatne Thanks Received 
  0
  Nagrodzony w
  0 Posts
  No.. :) Bardzo ladny poradniczek Dzieki :P:P widzialem podobny na forum tibi org pl :roll:

 6. #5
  Tige
  Tige jest nieaktywny
  ZBANOWANY
  Awatar Tige

  Dolaczyl
  Mar 2008
  Postow
  2
  Przydatne Thanks Given 
  0
  Przydatne Thanks Received 
  0
  Nagrodzony w
  0 Posts
  HAKOM NIE!

 7. #6
  zonni
  zonni jest nieaktywny
  Początkujacy
  Awatar zonni

  Dolaczyl
  Mar 2008
  Postow
  11
  Przydatne Thanks Given 
  0
  Przydatne Thanks Received 
  0
  Nagrodzony w
  0 Posts
  THX za poradnik !!
  przyda3 sie ;)

 8. #7
  DaveSnk
  DaveSnk jest nieaktywny
  Średniak
  Awatar DaveSnk

  Dolaczyl
  Jan 2008
  Postow
  54
  Przydatne Thanks Given 
  0
  Przydatne Thanks Received 
  0
  Nagrodzony w
  0 Posts
  Tige, co to mia3o niby znaczya? co to wnios3o do tematu?

 9. #8
  785644
  785644 jest nieaktywny
  Średniak
  Awatar 785644

  Dolaczyl
  Dec 2010
  Postow
  48
  Przydatne Thanks Given 
  0
  Przydatne Thanks Received 
  0
  Nagrodzony w
  0 Posts

  Odp: [Bot] Tibia NG Opis

  fajnie ze ktos sie pofatygowal

 

 

Podobne watki

 1. Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 18th March 2010, 09:07

Tagi dla tego watku

Uprawnienia umieszczania postow

 • Nie mozesz zakladac nowych tematow
 • Nie mozesz pisac wiadomosci
 • Nie mozesz dodawac zalacznikow
 • Nie mozesz edytowac swoich postow
 •