Nazwa Składniki Crafting Opis
Drzwi Deski lub sztabki żelaza
Drewniane drzwi mogą być otwierane i zamykane przy pomocy kliknięcia i elektryczności. Drzwi żelazne mogą być otwieranie i zamykane tylko przy pomocy elektryczności.
Klapa Deski
22
Klapa może być otwierana i zamykana podobnie jak Drzwi.
Płyta naciskowa Kamień lub deski
Używane do wysyłania ładunków elektrycznych, gdy gracz lub Mob na niej stoi. Dodatkowo, płyta drewniana aktywuje się, gdy leży na niej blok lub przedmiot (wyrzucany po naciśnięciu Q).
Przycisk Kamień lub deski
Po wciśnięciu wysyła ładunek elektryczny. Pozostaje włączony przez sekundę. Drewniany może zostać aktywowany poprzez trafienie go strzałą z łuku.
Czerwona pochodnia Pył czerwonego kamienia + Patyk
Wysyła ładunek elektryczny. Może być także używana jako oświetlenie.
Dźwignia Bruk + Patyk
Wysyła ładunek elektryczny po przełączeniu. Zmienia stan (ON/OFF) po kliknięciu.
Dozownik Bruk + Łuk + Pył czerwonego kamienia
Używane do wystrzeliwania różnych przedmiotów np. strzał.
Instrument Deski + Pył czerwonego kamienia
Wydaje dźwięk który można regulować za pomocą prawego przycisku myszy. Dźwięk jest zmienny (inny Instrument) w zależności od bloku na którym stoi.
Przekaźnik Kamień + Pył czerwonego kamienia + Czerwona pochodnia
Stosowany w obwodach z czerwonego proszku jako wzmacniacz sygnału, opóźniacz lub dioda (przepuszcza sygnał tylko w jednym kierunku)
Komparator Kamień
+
Czerwona pochodnia
+
Kwarc
Pozwala porównywać sygnały czerwonego kamienia o różnych mocach, wykrywać zawartość pojemników, odbierać sygnały od bloku poleceń i przesyłać energię w czasie rzeczywistym.
Tłok Deski + Bruk + Pył czerwonego kamienia + Sztabka żelaza
Używany do przesuwania bloków
Lepki tłok Tłok + Szlam
Używany do przesuwania i przyciągania bloków
Lampa Pył czerwonego kamienia + Glowstone
Wykorzystywany do oświetlenia. Topi śnieg i lód. Może być używany pod wodą. Zasilana jest na czerwony kamień.
Zaczep na linkę Sztabka żelaza +
Patyk + Deski
22
Wykorzystywany do pułapek. Jest nadajnikiem obwodów z czerwonego kamienia, reaguje na aktywację przytwierdzonej do niego nici. Może być ułożony wyłącznie na ścianach.
Detektor światła dziennego Szkło
+
Kwarc
+
Drewniane półpłyty
Wysyła sygnał o różnej sile w zależności od pory dnia.
Skrzynia pułapka Zaczep na linkę + Skrzynia
32px
Działa jak normalna skrzynia; w czasie otwierania wysyła sygnał elektryczny.
Wagowa płyta naciskowa Sztabki złota
lub
Sztabki żelaza
Wysyła sygnał czerwonego kamienia, zależnie od ilości przedmiotów na nią wyrzuconych.
Zbiornik Sztabka żelaza + Skrzynia
Używane do "łapania" przedmiotów.


Linki sponsorowane