1. Wchodzimy na minecraft.net oraz w zakładkę Download


Spoiler



2. Zjeżdżamy w dół oraz pobieramy plik minecraft_server.jar

Spoiler



Linki sponsorowane


3. Wchodzimy na stronę podaną niżej


[1.2.5]Flan's Mod : Rewritten and Now Totally Awesome [10,000,000 Downloads] - Minecraft Forum
4. Na 1 rzut oka patrzymy na napis The Mods - Klikamy ModLoaderMp Unofficial - 1.0

Spoiler



Strona automatycznie przenosi nas nizej.

5. Pobieramy ModLoaderMP Client oraz ModLoaderMP Server

Spoiler



6. Otwieramy plik minecraft.jar za pomocą WinRaR'a oraz przenosimy tam wszystkie pliki z ModLoaderMP Client.

Otwieramy plik minecraft_server.jar za pomocą WinRaR'a oraz przenosimy tam wszstkie pliki z ModLoaderMP Server.

7. Wracamy na stronę


[1.2.5]Flan's Mod : Rewritten and Now Totally Awesome [10,000,000 Downloads] - Minecraft Forum
8. Wybieramy jakiś mod z The Mods

Spoiler



9. W Moim przypadku jest to Planes Mod, wiec klikam na Planes Mod - 1.0

Strona automatycznie przenosi nas nizej.

10. Klikamy na Installation

Spoiler



11. Pobieramy Client ze strony

Spoiler



12. Pliki z Planes Mod Client wrzucamy do minecraft.jar

Pliki z Planes Mod Server wrzucamy do minecraft_server.jar

Pod-Folder planes z folderu PlanesMod Server przenosimy do folderu z minecraft_server.jar

13. Otwieramy notatnik, kopiujemy zapis podany niżej, oraz zapisujemy go jako start.bat


java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui
Spoiler



Spoiler



Spoiler



14. Utwarzamy nowy folder np. na pulpicie ,,Serwer''

15. Wklejamy tam start.bat oraz minecraft_server.jar

Spoiler


16. Uruchamiamy start.bat, w folderze pojawią sie nowe pliki.

Spoiler


17. Obowiązujacy plik to server.properties

Spoiler


18. Konfigurujemy plik server.properties

Cytat
#Minecraft server properties
#Fri Nov 04 14:32:58 CET 2011
level-name=world - Nazwa Światuenable-rcon=false - Nie bardzo Wiem
allow-nether=true - True = Piekło ON False = Piekło OFF
view-distance=10 - Na jaką odległość mogą patrzeć gracze (dom. 10)
spawn-monsters=true - Spawn Potworów
online-mode=true - True = Na serwer mogą wejść gracze tylko posiadający konto Premium False = Wszyscy mogą wejść
difficulty=1 - Trudność 0 = Peacefull 1 = Easy 2 = Normal 3 = Hard
gamemode=0 - 0 = Survival 1 = Creative
spawn-animals=true - Spawn Zwierząt
max-players=20 - Ilość slotów
server-ip= - IP Serwera
pvp=true - Player Vs Player (Gracze mogą się zabijać)
level-seed= - Kod, przez który można mieć taką samą mape jak ktoś inny (sprawdzamy w grze poprzez kliknięcie F3)
server-port=25565 - Port Serwera
allow-flight=false - Umożliwia latanie gdy ktoś ma np. zombe mod.
white-list=false - True = tylko wybrani gracze mogą wejść na serwer false = wszyscy mogą wejść na serwer
motd=A Minecraft Server - Wiadomość pod nazwą serwera




19. Gdy juz mamy skonfigurowane wszystko co nam potrzebne ponownie uruchamiamy plik start.bat

Mapa będzie nam sie generowała, gdy juz sie wygeneruje wchodzimy na nasz serwer.


Instruckja Jak wgrać Mody na Serwer Bukkit (Autor tematu nie aktualizuje już tematu)

Spoiler
Wchodzisz na stronę podaną poniżej


ModLoaderMP for CraftBukkit and Canary. - Minecraft Forum
Instrukcja:

1. Pobierasz ModLoaderMP i CraftBukkit ze strony podanej wyżej.

2.Pobierasz Mod, który chcesz mieć na serwerze. (Strona podana wyżej -> Downloads -> Bukkit 1.8.1 RB1317)

3.Otwierasz craftbukkit.jar za pomocą WinRaR'a lub 7ZiP'a

4.Otwierasz ModLoaderMP za pomocą WinRaR'a lub 7ZiP'a

5.Przenosisz całą zawartość ModLoaderMP do craftbukkit.jar

6.Wypakowywujesz pobrany mod na Pulpit.

7.Wszystkie pliki przenosisz do craftbukkit.jar/net/minecraft/server

8.Pliki konfiguracyjne (w Planes mod jest to np. mod_planes) przenosisz tam gdzie masz craftbukkit.jar (NIE PRZENOSISZ GO DO PLIKU TYLKO DO TEGO SAMEGO FOLDERU W KTÓRYM SIĘ ON ZNAJDUJE!)

9.Zamknij wszystkie WinRaR'y/7ZiP'y

10.Zrób nowy dokument tekstowy i wpisz to:


@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xincgc -Xmx2G -jar craftbukkit.jar
PAUSE
Powyższy kod jest dla komputerów x32 Dla x64 musicie dać ProgramFiles (x86)

11.Zapisz plik jako start.bat i włącz go.