Welcome to Bot & Hack MMO Site. . If this is your first visit, we encourage you to create an account. >>
Rejestracja

Welcome to the MMO Cheatres Team, one of the biggest Bot & Hack forums for MMO games. We recommend you created an account
Witamy na forum MMO Cheatres Team, na jednym z najwiekszych o tematyce Bot&Hack do gier MMO. Zachecamy do rejestracji i udzielania sie w społeczności.

Linki sponsorowane
Strona 1 z 27 12311 ... OstatniOstatni
Pokaz wyniki od 1 do 10 z 261
 1. #1
  BlikeR
  BlikeR jest nieaktywny
  Administrator Techniczny
  Awatar BlikeR

  Dolaczyl
  Apr 2007
  Postow
  3 979
  Przydatne Thanks Given 
  29
  Przydatne Thanks Received 
  2 094
  Nagrodzony w
  296 Posts

  [Release] L2-Zur bot - Undetectable - Any L2 server/version

  Podstawowe informacje:
  Ten bot jest niewykrywalny przez Kasha GameGuard / / Frost. Jeśli wiesz, jak GameGuard działa, można łatwo sprawdzić na własne oczy, że jest zupełnie nieświadomy GameGuard że bot jest uruchomiony. Jest NO packet-wtrysk, NO pamięci wtrysku, NO GameGuard inwalidztwo. To z dań nie oznacza, że nie mogę się zakazane. Botting 24/7 lub zgłaszanych przez kogoś nadal łatwo dostać się. Ten bot BĘDĄ działać na dowolnym serwerze L2, Bóg, Gracia, oficjalnych lub prywatnych, to nie ma znaczenia. Ten bot nie będzie działać na 32-bitowych systemów, Win Vista / 7 64bit są wymagane.


  Możliwości?
  Można ustawić się swoją rotację 3 umiejętności z różnych aktorów i liczniki cooldown. Umiejętności są prioritazed zależności, które z nich są na cooldown, a które nie są. system zaangażowała się w tłum unreachangle realizowane jest dla mellee klas - użyj "Long Range" Pull umiejętność. Jeśli bot jest w stanie dostać się do celu użyje tej zdolności. Jeśli jej jeszcze w stanie zaangażować się w cel albo dont mają długą zdolność skonfigurowany zakres, cel zostanie anulowany. Stuck wykrywanie - bot będzie wykryć, jeśli jego stuck i wyłączenie L2 i sam w tym przypadku. Stanie się tak, jeśli bot jest w stanie zaangażować się 3 moby z rzędu. To nie jest to rozwiązanie idealne, ale teraz, że ma do czynienia. Healing / Mana możliwości nawadniania, są realizowane, jeśli HP / Mana spadnie poniżej pewnej granicy. Jeśli leczenie / mana zaklęcie wymaga jaźni kierowania izolujący docelową makro. Grabież jest realizowany i pracy dla wszystkich pozycji. AutoShutdown z bota w określonym czasie i L2 jest zaimplementowana. Moblists - moblists są używane, jeśli nie ma w was moby immidiate okolice. Tworzenie moblist, załaduj go, dodać nazwy mobów w Twojej okolicy (częściowe nazwy są wystarczająco), zapisz moblist i bot będzie próbował kierować wszystkie moby na liście do momentu robi się cel. Tryb Background - w pełni sprawny ! Jedynym ograniczeniem jest to, że NIE Lineage II okno jest zminimalizowane. Minimalizowanie L2 i botów nie będzie działać.WAŻNE UWAGI: - Botting z oknem L2 nie mając ostrości lub w tle wymaga wyłączenia "Tło obniżyć wydajność" ustawienia w menu opcji gry w Lineage II. - Buffy, że konieczna będzie włączyć "Enter Czat "w menu skrótów w Lineage opcji II.

  Download:
  **Ukryta zawartość: Odpowiedz w temacie w celu odblokowania zawartości**


  Instalacja:
  Pobierz launcher, umieścić go w folderze i uruchomić go. Bot jest samo-aktualizacji, więc jeśli nie jest aktualizacja, dostaniesz ją następnym uruchomieniu bota. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, post w tym wątku, nie PM mnie, Twoje PW będą ignorowane.

  Linki sponsorowane


  Tutorial:


  Jak działa bot?
  Jak nie ma pakietów lub pamięci interakcje między botem a serwerem klienta /. Bot używa piksel analizowanie wykryć, co dzieje się i klawiszy i MouseClick wysyła do okna L2, aby utrzymać rzeczy dzieje. Wszystko to z GameGuard włączone, a jak już wspomniano, jeśli wiesz, jak GameGuard działa, można łatwo sprawdzić, że jest zupełnie nieświadomy bot działa.Oczywiście, ta metoda ma wiele wad i środków, że to bot prawdopodobnie nigdy nie będzie tak zaawansowane jak mówi Walker. Ale ten bot jest napisany z I-nie--get-zakazane postawę i wykonuje swoją pracę bardzo dobrze. Jestem obecnie poszukuje do pamięci, czytaniu (NIE memory-injecting/writing), aby było lepiej i poprawić bot, które nadal są w 100% bezpieczne, ale to wymaga czasu i badań do klienta L2. Również przy użyciu pamięci-czytanie oznacza, że będę musiał skupić się na pewnej wersji L2 / serwerze. Lub dostać offsetu dla każdej wersji L2 i wtedy jeszcze nie byłby pracy na prywatnych serwerach, które używają niestandardowych L2.bin/L2.exe. To samo dotyczy pakietów czytaniu. Nigdy nie kodować niczego, nie każdy zastrzyk jakichkolwiek względów bezpieczeństwa. tak jest obecnie, to bot jest uniwersalna do dowolnej wersji L2 i serwerem.
  Prywatnej pomocy udzielam tylko osobą które maja minimum 100 postów.
  Masz pytanie zadaj je w odpowiednim temacie na forum.

 2. Wolne miejsce Reklamowe
 3. #2
  BlikeR
  BlikeR jest nieaktywny
  Administrator Techniczny
  Awatar BlikeR

  Dolaczyl
  Apr 2007
  Postow
  3 979
  Przydatne Thanks Given 
  29
  Przydatne Thanks Received 
  2 094
  Nagrodzony w
  296 Posts

  Odp: [Release] L2-Zur bot - Undetectable - Any L2 server/version

  Opis po ENG:
  Basic information:

  This bot is undetectable by GameGuard/Kasha/Frost. If you know how GameGuard works, you can easily check for yourself that GameGuard is completly unaware that the bot is running. There is NO packet-injection, NO memory-injection, NO GameGuard disabling. This of-course doesnt mean you cant get banned. Botting 24/7 or being reported by someone will still easily get you.

  This bot WILL work on any L2 server, GoD, Gracia, Official or private, it doesnt matter.

  This bot WILL NOT work on 32bit systems, Win Vista/7 64bit are required.  What can this bot do?

  You can set-up your own rotation of 3 skills with various cast and cooldown timers. Skills are prioritazed depending on which ones are on cooldown and which ones are not.

  A system to engage an unreachangle mob is implemented for mellee classes - use the "Long Range Pull" ability. If the bot is unable to get to your target it will use this ability. If its still unable to engage the target, or you dont have a long range ability configured, the target is canceled.

  Stuck detection - the bot will detect if its stuck and shutdown L2 and itself in this case. This will happen if the bot is unable to engage 3 mobs in a row. This is not an ideal solution, but for now, it has to do.

  Healing/Mana recharge abilities are implemented if your HP/Mana fall below a certain limit. If your healing/mana spell requires self targeting, use a self-target macro.

  Looting is implemented and working for all items.

  Autoshutdown of the bot and L2 at configured time is implemented.

  Moblists - moblists are used if there are no mobs in you immidiate vicinity. Create a moblist, load it, add names of the mobs in your area (partial names are enough), save the moblist and the bot will try to target all of the mobs on the list untill it gets a target.

  Background mode - fully working! The only limitation is that the Lineage II window NOT be minimized. Minimizing L2 and botting will NOT work.

  Important notes:
  - Botting with L2 window not having focus or in background mode requires that you disable the "Decrease Background Performance" setting in game menu in Lineage II options.
  - Buffs require that you enable "Enter Chat" in shortcuts menu in Lineage II options.

  Download the launcher, put it in a folder and run it. The bot is self-updating, so if there is an update, you will get it next time you launch the bot.


  If you have any questions, post in this thread, do not PM me, your PMs will be ignored.  How does the bot work?

  As there is no packet or memory interactions between the bot and the client/server. The bot uses pixel analizing to detect things happening and keystroke and mouseclick sends to the L2 window to keep things going. All this with GameGuard enabled, and as mentioned, if you know how GameGuard works, you can easily check that it is completly unaware of the bot running.

  Of course, this method has many drawbacks and means that this bot will probably never be as advanced as say walker. But this bot is written with an I-will-not-get-banned attitude, and does its work pretty well.

  I am currently looking into memory-reading (NOT memory-injecting/writing) to make things better and improve the bot, which would still be 100% safe, but that takes time and research into the L2 client. Also, using memory-reading would mean I would have to focus on a certain L2 version/server. Or get offsets for every version of L2 and then it still wouldnt work on private servers which use custom L2.bin/L2.exe. The same applies to packet-reading.

  I will never code anything that does any injection of any kind for safety reasons.

  The way it is currently, this bot is universal to ANY L2 version and server.  Final note:

  This bot is NOT perfect, there may be bugs, some functionality which you see in other bots may not be implemented yet, or ever. Due to how the bot is written and the security measures taken (no injection of any kind) this bot may never have some features of other bots. Security of you account was the main concern when writing this bot.

  This bot is free. However, testing time, development hours, update server hosting, etc are not. Even $1 helps.  FAQ:

  Q: Will it work on official?
  A: Yes.

  Q: Will you share the source?
  A: No, but I will answer some technical questions if you ask.

  Q: The bot tells me it can not find Lineage 2 window. What do I do?
  A: See this post.

  Q: How do I pause/exit the bot?
  A: Press the PAUSE key on the keyboard to pause/unpause or use the buttons on the log window.

  Q: Why does the bot type "7target" or "-target" instead of "/target" when getting a mob from moblist?
  A: Both the bot and the game client need to have their keyboard set to English, otherwise it will not work.

  Q: Does healing work? Can I use potions?
  A: Heals works 100% as soon as your HP dips below the configured limit. Pots can be used instead of heals, just set your pot as your heal with casttime 0 and cooldown to the reuse time on the pot.

  Q: Are buffs implemented?
  A: Yes, buffs are working. See this post for a tutorial video.

  Q: Does it loot? Will it loot everything thats around? Will it stand around forever trying to pick loot that it cant?
  A: It will only loot after it kills a mob. However, if someone else steals the mob from you, it will try to loot, but if it fails, it will just keep moving on. Even if the bot is trying to loot and cant, it will NOT stand around forever trying to loot, it will move on after 3-4 unsuccesful loot attempts. It will not loot random loot that is on the ground from mobs that other people kill.

  Q: Will it steal mobs?
  A: It can be configured to not steal mobs. However, this can cause potential problems. The way this is implemented is: You set a limit of the mob's HP and if the mob is below this limit the bot will not engage. So if you put this limit high enough the bot will not engage, since someone else took the mob below this limit already. This can however bite you in the arse if someone leaves a low enough HP mob around and that mob engages you. This can also cause problems if you target is canceled. The bot will ignore the mob, but it will still be killing you.

  Q: Can I bot multiple L2 clients with this bot?
  A: Yes!

  Q: Is my configuration saved? Can i save and load multiple configurations?
  A: Your configuration is saved. However saving and loading multiple configs is not implemented yet. This will be added soon.a
  Prywatnej pomocy udzielam tylko osobą które maja minimum 100 postów.
  Masz pytanie zadaj je w odpowiednim temacie na forum.

 4. Otrzymane podziekowania:

  artmcflee (25th April 2017)

 5. #3
  Ellras
  Ellras jest nieaktywny
  Początkujacy
  Awatar Ellras

  Dolaczyl
  Nov 2009
  Postow
  20
  Przydatne Thanks Given 
  0
  Przydatne Thanks Received 
  0
  Nagrodzony w
  0 Posts

  Odp: [Release] L2-Zur bot - Undetectable - Any L2 server/version

  Poproszę tego bota bo z innych źródeł mi nie działa

  - - - - - - - - - -

  Nie działa ... Biker czy mógłbyś wgrać ściągnięty bot? projekt jest chyba dead bo wszyscy od miesiąca mają ten sam error luknij nawet komentarze na youtube.
  "Error: Object referenced outside a "With"statement."

 6. #4
  BlikeR
  BlikeR jest nieaktywny
  Administrator Techniczny
  Awatar BlikeR

  Dolaczyl
  Apr 2007
  Postow
  3 979
  Przydatne Thanks Given 
  29
  Przydatne Thanks Received 
  2 094
  Nagrodzony w
  296 Posts

  Odp: [Release] L2-Zur bot - Undetectable - Any L2 server/version

  Cytat Zamieszczone przez Ellras Zobacz posta
  Poproszę tego bota bo z innych źródeł mi nie działa

  - - - - - - - - - -

  Nie działa ... Biker czy mógłbyś wgrać ściągnięty bot? projekt jest chyba dead bo wszyscy od miesiąca mają ten sam error luknij nawet komentarze na youtube.
  "Error: Object referenced outside a "With"statement."
  widze:) zaraz cos pokombinuje
  Prywatnej pomocy udzielam tylko osobą które maja minimum 100 postów.
  Masz pytanie zadaj je w odpowiednim temacie na forum.

 7. #5
  keetronik
  keetronik jest nieaktywny
  Średniak
  Awatar keetronik

  Dolaczyl
  May 2013
  Postow
  78
  Przydatne Thanks Given 
  0
  Przydatne Thanks Received 
  0
  Nagrodzony w
  0 Posts

  Odp: [Release] L2-Zur bot - Undetectable - Any L2 server/version

  Miejmy nadzieję, że zadziała. Bez bota, nie robota :)

 8. #6
  Ellras
  Ellras jest nieaktywny
  Początkujacy
  Awatar Ellras

  Dolaczyl
  Nov 2009
  Postow
  20
  Przydatne Thanks Given 
  0
  Przydatne Thanks Received 
  0
  Nagrodzony w
  0 Posts

  Odp: [Release] L2-Zur bot - Undetectable - Any L2 server/version

  Tzn mi zależy żeby mieć bocik który tylko będzie asystował moja główną postać i ją leczył ale jak tylko będzie asystował i uzywał 1 skila to już będzie w sumie gitez ;]

 9. #7
  Krystian Bajun
  Krystian Bajun jest nieaktywny
  Początkujacy
  Awatar Krystian Bajun

  Dolaczyl
  May 2013
  Postow
  2
  Przydatne Thanks Given 
  0
  Przydatne Thanks Received 
  0
  Nagrodzony w
  0 Posts

  Odp: [Release] L2-Zur bot - Undetectable - Any L2 server/version

  Oby wszystko śmigało jak należy ;-)

 10. #8
  Klocuch
  Klocuch jest nieaktywny
  Początkujacy
  Awatar Klocuch

  Dolaczyl
  May 2013
  Postow
  1
  Przydatne Thanks Given 
  0
  Przydatne Thanks Received 
  0
  Nagrodzony w
  0 Posts

  Odp: [Release] L2-Zur bot - Undetectable - Any L2 server/version

  Dokładnie bez bota nie robota czas go przetestować :D

 11. #9
  diego997
  diego997 jest nieaktywny
  Średniak
  Awatar diego997

  Dolaczyl
  Jan 2008
  Postow
  67
  Przydatne Thanks Given 
  0
  Przydatne Thanks Received 
  0
  Nagrodzony w
  0 Posts

  Odp: [Release] L2-Zur bot - Undetectable - Any L2 server/version

  Moze w koncu pierwszy bot ktory mi ruszy na high five ;p

 12. #10
  hajT
  hajT jest nieaktywny
  Początkujacy
  Awatar hajT

  Dolaczyl
  Jun 2013
  Postow
  3
  Przydatne Thanks Given 
  0
  Przydatne Thanks Received 
  0
  Nagrodzony w
  0 Posts

  Odp: [Release] L2-Zur bot - Undetectable - Any L2 server/version

  dziala na Lilith ? (pl server)

 

 
Strona 1 z 27 12311 ... OstatniOstatni

Podobne watki

 1. Na ostatnią literę (English version)
  By VanKosiara in forum HydePark
  Odpowiedzi: 801
  Ostatni post / autor: 5th April 2018, 18:17
 2. FarmVille bot version 2.1.17.5
  By BlikeR in forum Gry przeglądarkowe
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 6th January 2018, 03:13
 3. FarmVille Bot version 2.2.2.4 Full + multiversion
  By BlikeR in forum Gry przeglądarkowe
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post / autor: 6th January 2018, 02:55

Tagi dla tego watku

Uprawnienia umieszczania postow

 • Nie mozesz zakladac nowych tematow
 • Nie mozesz pisac wiadomosci
 • Nie mozesz dodawac zalacznikow
 • Nie mozesz edytowac swoich postow
 •