Żeby aktywować kody do tej gry należy zmienić wartości w pliku config.ini
(znajduje się w folderze, w którym jest zainstalowana gra).
Plik należy otworzyć w edytorze tekstu i odnaleźć sekcję rozpoczynającą się słowem General.

Wpisujemy tam komendę:
EnableConsole = 1

oraz zamieniamy wartość
ShowConsoleLog = 0

na
ShowConsoleLog = 1

Linki sponsorowane


Zapisujemy plik.


Następnie należy otworzyć plik init.cfg i przypisać kody do odpowiednich klawiszy
np. bindcmd f1 god (oznacza, że klawiszowi F1 będzie odpowiadał kod god).

Dostępne kody:
god - nieśmiertelność
fly on - umiejętność latania
fly off - wyłącza umiejętność latania
id_.player - zapisuje dane na temat postaci, jego lokację, itd.
go scene$ - teleportuje gracza do sceny Go Sobor
map - zapisuje dane aktualnej sceny
slow - spowalnia akcję gry
normal - przywraca normalną prędkość
items id_actor$ - zapisuje listę przedmiotów w plecaku