Naciśnij podczas gry tyldę [~], a następnie wpisz jeden z poniższych kodów, według wzorca:
player->[kod]

Przykład - wpisanie:
player->AddItem "Gold_100" 12345
da 12345 złota dla gracza.

Kody zatwierdź klawiszem [Enter].


TMG - tryb boga (nieśmiertelność)
TGM - tryb boga (nieśmiertelność) - na niektórych systemach operacyjnych
Help - lista wszystkich komend edycyjnych
SetFlying 1 - tryb latania
SetSuperJump 1 - tryb super skoków
SetWaterWalking 1 - tryb chodzenia po wodzie

SetWaterBreathing 1 - oddychasz pod wodą
SetLevel [level] - ustawia poziom gracza na [level]
AddItem "Gold_100" [gold] - dodaje złoto, gdzie ilośc to [gold]
SetFatigue [fatigue] - ustawia maksymalny poziom zmęczenia gracza na [fatigue]
SetMagicka [magic] - ustawia maksymalny poziom magii [magic]
SetHealth [health] - ustawia poziom zdrowia gracza na [health]


Dodawanie innych przedmiotów z inwentarza
Naciskając podczas gry tyldę [~], możesz stworzyć przedmiot. Wpisz:

Linki sponsorowane


Player->additem "X" Y

gdzie X to nazwa przedmiotu, który chciałbyś stworzyć. Y to natomiast ilość w której ma się pojawić dany przedmiot.