PDA

Zobacz pelna wersje : Przepis ulubionym pie.sklys93
15th May 2016, 19:50
Mój ulubiony przepis na ciasto.
Potrzebne będą:
Piekarnik.
Zdolność do pieczenia.
Tarka.
2 głębokie możliwość przetestowania i sycące.
Trzepaczka do mieszania. (Jeśli jest to mieszalnik, a następnie za pomocą, ale w ogólności mogą ingerować w rękach - jak człowiek)
3 jajka.
2 opakowania sera. (250g)
2 szklanki cukru. (Około 200 g każdy kubek)
2.1 opakowanie mrożonego masła.
2-3 szklanki mąki.
1 łyżeczka sody.

I tak. Jak możemy przygotować ciasto?

Przygotowanie nadzienia.
Weź głęboki pojemnik i dodać 3 jajka, 2 opakowania twarożku i 1 szklanki cukru. Wszystkie te mieszanki - wszystko jest gotowe do napełnienia.

Przygotować ciasto ciasto.
Weź kolejny głęboki pojemnik i trzy starty zamrożone olej. (Powinieneś otrzymać coś takiego okrągłych kulek) zatrzymane w sumie 2-3 szklanki mąki i 1 szklanki cukru. Dodaj 1 łyżeczkę sody łyżkę więcej i zacząć wyrabiać ciasto ręcznie. (Ciasto będzie bardzo krucha jako balast piasku.) A jednak - ciasto jest gotowe!

Przygotować ciasto.
Pojemnik wlać połowę ciasta. (Nasza kamienna) Następnie wlać drugą warstwę nadzienia. A następnego wlać pozostałe ciasto na wierzchu.
Wstawić do piekarnika na małym ogniu (lub 150 stopni Celsjusza) Piec przez 20-30 minut na złoty kolor.
Schłodzić ciasto.
Gotowe!

Przepis jest bardzo tanie, ale było smaczne. Ciesz się ten przepis dla siebie i bliskich.

Wpisz w komentarzach, jeśli lubisz ciasto, będę wdzięczny.
PS Przepraszam za polskim.

For English.

My favorite cake recipe.
You will need:
Oven.
The ability to bake.
Grater.
2 deep ability to test and filling.
Whisk to blend. (If there is a mixer, and then use it, but in general they can interfere in their hands - like a man)
3 eggs.
2 packages of cottage cheese. (250g)
2 cups of sugar. (About 200 g each cup)
2.1 packaging frozen butter.
2-3 cups of flour.
1 teaspoon baking soda.

So. How can we prepare the dough?

Prepare the filling.
Take a deep container and add 3 eggs, 2 packs of cottage cheese and 1 cup sugar. All of this mix - all of the filling is ready.

Prepare cake batter.
Take another deep container and three starts frozen oil. (You should get something like round balls) stopped a total of 2-3 cups flour and 1 cup sugar. Add 1 teaspoon baking spoon more and begin to knead the dough by hand. (Dough will be very fragile as ballast sand.) And yet - the cake is ready!

Prepare cake.
The container pour half of the dough. (Our stone) Then pour the second layer of filling. And the next pour the remaining batter on top.
Put in the oven at low heat (or 150 degrees Celsius) oven for 20-30 minutes until golden brown.
Cool the cake to room temperature.
Ready!

The recipe is very cheap, but it was tasty. Enjoy this recipe for yourself and loved ones.

Write in the comments if you like cake, I'll be grateful.
PS Sorry for my English.