PDA

Zobacz pelna wersje : Minecraft Snapshot: 14w02cBartas
14th January 2014, 13:32
Pierwszy snapshot nadchodzącej wersji 1.8 został dziś opublikowany - 14w02c! Ta aktualizacja będzie się koncentrowała na ulepszeniu rozgrywki w trybie przetrwania, oraz wprowadzi wiele udoskonaleń i nowych możliwości dla map przygodowych. Wykonana została masa optymalizacji po stronie klienta i serwera gry. Wiele rzeczy zostało wykonanych na poczet zbliżającego się Pluginu API, nad którym pracaciągle trwa. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze zmiany dokonane w tymże snapshocie.

Duże zmiany w trybie przetrwania:
Trzy nowe typy kamienia
http://craftsite.pl/wp-content/uploads/2014/01/13w02a-4.png (http://forum.e-pvp.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fcraftsite.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2F13w02a-4.png)

Granit
http://craftsite.pl/wp-content/uploads/2014/01/13w02a-7-150x150.png (http://forum.e-pvp.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fcraftsite.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2F13w02a-7.png)
Polerowany granit
http://craftsite.pl/wp-content/uploads/2014/01/13w02a-8-150x150.png (http://forum.e-pvp.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fcraftsite.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2F13w02a-8.png)
Dioryt
http://craftsite.pl/wp-content/uploads/2014/01/13w02a-9-150x150.png (http://forum.e-pvp.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fcraftsite.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2F13w02a-9.png)
Polerowany dioryt
http://craftsite.pl/wp-content/uploads/2014/01/13w02a-10-150x150.png (http://forum.e-pvp.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fcraftsite.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2F13w02a-10.png)
Andezyt
http://craftsite.pl/wp-content/uploads/2014/01/13w02a-1-150x150.png (http://forum.e-pvp.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fcraftsite.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2F13w02a-1.png)
Polerowany andezyt
http://craftsite.pl/wp-content/uploads/2014/01/13w02a-2-150x150.png (http://forum.e-pvp.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fcraftsite.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2F13w02a-2.png)


Dodano blok szlamu, który ma właściwości identyczne, jak trampolina
http://craftsite.pl/wp-content/uploads/2014/01/13w02a-3-300x154.png (http://forum.e-pvp.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fcraftsite.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2F13w02a-3.png)
Znaczące zmiany w zaklinaniu i naprawianiu przedmiotów
http://craftsite.pl/wp-content/uploads/2013/12/info-300x148.png (http://forum.e-pvp.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fcraftsite.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2Finfo.png)
Drzwi od teraz mogą się stackować
http://craftsite.pl/wp-content/uploads/2014/01/13w02a-5-300x37.png (http://forum.e-pvp.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fcraftsite.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2F13w02a-5.png)
Usprawniono system handlu z wieśniakami – przedmioty przez nich oferowane są mniej losowe, a bardziej użyteczne
Wiele innych zmian, poprawek i supertajnych funkcji

Duże zmiany w trybie przygodowym:Tryb przygodowy nie pozwala już na umieszczanie/niszczenie żadnych bloków (ale można to zmienić)
Dodano możliwość wykonywania akcji na stworzeniach. Użyj zmiennej @e w komendach aby je wybrać. Możesz ograniczyć zaznaczanie do ich określonego typu za pomocą [type=Chicken] lub [type=!Skeleton]
Dodano komendę /blockdata
http://craftsite.pl/wp-content/uploads/2014/01/13w02a-6-300x17.png
(http://forum.e-pvp.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fcraftsite.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2F13w02a-6.png)
Dodano „Lock” NBT tag na większość kontenerów
Dodano nowy parametr dla komendy /kill - /kill @e[type=!Player]
Dodano opcjonalne argumenty dla komendy /clear - ustawiający jaka maksymalna ilość przedmiotów może zostać usunięta (wpisanie 0 nie usuwa niczego) oraz argument pozwalający na sprecyzowanie jakie tagi NBT ma przedmiot, który ma zostać usunięty.
Wiele innych zmian, poprawek i supertajnych funkcji


Aby pobrać powyższy snapshot, należy w opcjach swojego launchera zaznaczyć opcję “Enable experimental development snapshots”, po czym wybrać interesującą nas wersję gry (w tym przypadku jest to14w02b), oraz zapisać wprowadzone zmiany.

a87912488
29th June 2016, 07:58
thanks