PDA

Zobacz pelna wersje : Kody do Gothic 3 (PC) cz.2Axer
19th July 2012, 20:17
Część II

.:: ROŚLINY ::.
It_Plant_Booze – Alkojagoda
It_Plant_Booze_Snow – Alkojagoda (Normandzkie)
It_Plant_SwampWeed – Bagienne ziele
It_Plant_DemonMush – Demoniczny grzyb
It_Plant_DemonMush_Snow – Demoniczny grzyb (Normandzkie)
It_Plant_STR – Dragrot
It_Plant_STR_Snow – Dragrot (Normandzkie)
It_Plant_Health_04 – Dzika jagoda
It_Plant_Health_04_Snow – Dzika jagoda (Normandzkie)
It_Plant_ShapeMush – Dziwny grzyb
It_Plant_ShapeMush_Snow – Dziwny grzyb (Normandzkie)
It_Plant_DEX – Goblińska jagoda
It_Plant_DEX_Snow – Goblińska jagoda (Normandzkie)
It_Plant_StoneNettle – Kamienna pokrzywa
It_Plant_StoneNettle_Snow – Kamienna pokrzywa (Normandzkie)
It_Plant_DruidStone – Kamienny korzeń
It_Plant_Health_03 – Korzeń leczniczy
It_Plant_Health_03_Snow – Korzeń leczniczy (Normandzkie)
It_Plant_Alligator – Krwawa trzcina
It_Plant_Cactus – Kwiat kaktusa
It_Plant_Trelott – Lobelia zielna
It_Plant_Mana_03 – Magiczny korzeń
It_Plant_Mana_03_Snow – Magiczny korzeń (Normandzkie)
It_Plant_ManaPerm – Ognista jagoda
It_Plant_ManaPerm_Snow – Ognista jagoda (Normandzkie)
It_Plant_Mana_02 – Ognista pokrzywa
It_Plant_Mana_02_Snow – Ognista pokrzywa (Normandzkie)
It_Plant_Stamina_01 – Ogrzyliść
It_Plant_Stamina_01_Snow – Ogrzyliść (Normandzkie)
It_Plant_Lion – Oset królewski
It_Plant_Mana_04 – Rosa poranna
It_Plant_Mana_04_Snow – Rosa poranna (Normandzkie)
It_Plant_Health_02 – Słoneczne ziele
It_Plant_Health_02_Snow – Słoneczne ziele (Normandzkie)
It_Plant_Perm_01 – Szczaw królewski
It_Plant_Perm_01_Snow – Szczaw królewski (Normandzkie)
It_Plant_Wolf – Wilcze ziele
It_Plant_Wolf_Snow – Wilcze ziele (Normandzkie)
It_Plant_HealthPerm – Ziele królewskie
It_Plant_HealthPerm_Snow – Ziele królewskie (Normandzkie)
It_Plant_Health – Ziele lecznicze
It_Plant_Health_Snow – Ziele lecznicze (Normandzkie)
It_Plant_Mana – Zioło many
It_Plant_Mana_Snow – Zioło many (Normandzkie)
It_Plant_STAPerm – Ziele pancerza
It_Plant_STAPerm_Snow – Ziele pancerza (Normandzkie)
It_Plant_Snapper – Zębate ziele
It_Plant_ToadMush – Żabi korzeń
It_Plant_ToadMush_Snow – Żabi korzeń (Normandzkie)
It_Plant_Stamina_02 – Żelazodyga
It_Plant_Stamina_02_Snow – Żelazodyga (Normandzkie)

.:: ZWOJE Z ZAKLĘCIAMI ::.
It_Scroll_Charm – Amnezja
It_Scroll_ArmyOfDarkness – Armia Ciemności
It_Scroll_TimeBubble – Bąbel czasowy
It_Scroll_BlessWeapon – Błogosławiony oręż
It_Scroll_Lightningbolt – Błyskawica
It_Scroll_Hailstorm – Burza gradowa
It_Spell_IceBomb – Eksplozja lodu
It_Scroll_FrostWave – Fala mrozu
It_Scroll_HeatWave – Fala płomieni
It_Scroll_AnimalForm – Forma zwierzęca
It_Scroll_Fireball – Kula ognia
It_Scroll_Healing – Leczenie
It_Scroll_HealOther – Leczenie innych
It_Scroll_CurePoison – Leczenie trucizny
It_Scroll_Icelance – Lodowa lanca
It_Scroll_Meteor – Meteor
It_Scroll_Mist – Mgła
It_Scroll_DuskToDawn – Noc w dzień
It_Scroll_Firerain – Ognisty deszcz
It_Scroll_Disease – Osłabienie
It_Scroll_TameAnimal – Oswojenie zwierzęcia
It_Scroll_OpenLocks – Otwieranie zamków
It_Scroll_SoulTravel – Podróż duszy
It_Scroll_SummonLightning – Przywołanie błyskawicy
It_Scroll_SummonDemon – Przywołanie demona
It_Scroll_SummonGoblin – Przywołanie goblina
It_Scroll_SummonGolem – Przywołanie golema
It_Scroll_Flamesword – Przywołanie ognistego miecza
It_Scroll_SummonSkeleton – Przywołanie szkieletu
It_Scroll_CallAnimals – Przywołanie zwierząt
It_Scroll_Sleep – Sen
It_Scroll_WordOfControl – Słowo dominacji
It_Scroll_ALC_01 – Stary zwój alchemii
It_Scroll_INT_01 – Stary zwój inteligencji
It_Scroll_Light – Światło
It_Scroll_Telekinesis – Telekineza
It_Scroll_Fear – Terror
It_Scroll_Poison – Trucizna
It_Scroll_DestroyEvil – Wypędzenie zła
It_Scroll_CureDisease – Wzmocnienie
It_Scroll_Bloodlust – Żądza krwi

- -- --- ---- ----- ---- --- -- -

.:: PRZEDMIOTY OTOCZENIA ::.
spawn [LICZBA] - Tworzy określony nazwą przedmiot przed postacią gracza

- -- --- -- -

.:: OBIEKTY INTERAKTYWNE ::.
G3_Object_Interact_Barrel_01 – Beczka z wodą
Adanos_Tester – Chram Adanosa
Beliar_Tester – Chram Beliara
Innos_Tester – Chram Innosa
G3_Object_Interact_Animated_Door_01 – Drzwi I
G3_Object_Interact_Animated_Door_02 – Drzwi II
G3_Object_Interact_Animated_Waterpipe_01 – Fajka wodna
G3_Object_Interact_Fountain_01 - Fontanna pitna
G3_Object_Interact_PirateTreasure_01 - Grób do kopania
G3_Object_Interact_Stoneplate_01 – Kamienna tablica
G3_Object_Interact_Stoneplate_AncientWisdom_01 – Kamienna tablica prastarej wiedzy
G3_Object_Interact_Animated_OrcBoulder_Faring – Kamień młyński
G3_Object_Interact_Cauldron_01 – Kociołek
G3_Object_Interact_Animated_ChestPod_01 – Koszyk I
G3_Object_Interact_Animated_ChestPod_02 – Koszyk II
G3_Object_Interact_Anvil_01 – Kowadło
G3_Object_Interact_Bookstand_Chronicles_01 – Kroniki dominacji
G3_Object_Interact_Animated_Chest_01 – Kufer I
G3_Object_Interact_Animated_Chest_02 – Kufer II
G3_Object_Interact_Animated_Chest_03 – Kufer III
G3_Object_Interact_Animated_Chest_Ali – Kufer Alego
G3_Object_Interact_Animated_Chest_Tjalf – Kufer Tjalfa
G3_Object_Interact_Bench_01 – Ława I
G3_Object_Interact_Bench_02 – Ława II
G3_Object_Interact_Bench_03 – Ława III
G3_Object_Interact_Bench_04 – Ława IV
G3_Object_Interact_Bed_01 – Łóżko I
G3_Object_Interact_Bed_02 – Łóżko II
G3_Object_Interact_Bed_03 – Łóżko III
G3_Object_Interact_Bed_04 – Łóżko IV
G3_Object_Interact_Bed_05 – Łóżko V
G3_Object_Interact_Bed_06 – Łóżko VI
G3_Object_Interact_Campfire_01 – Ognisko I
G3_Object_Interact_Campfire_02 – Ognisko II
G3_Object_Interact_Campfire_03 – Ognisko III
G3_Object_Interact_Campfire_04 – Ognisko IV
G3_Object_Interact_Orc_Drum_01 – Orkowy bęben
G3_Object_Interact_Animated_GrindStone_01 – Osełka
G3_Object_Interact_Logstand_01 – Pień drzewa
G3_Object_Interact_Beliar_Statue_01 – Posąg Beliara
G3_Object_Interact_Innos_Statue_01 – Posąg Innosa
G3_Object_Interact_Bookstand_01 – Pulpit
G3_Object_Interact_Bookstand_Alchemy_01 – Pulpit alchemiczny
G3_Object_Interact_Bookstand_AncientWisdom_01 – Pulpit prastarej wiedzy
G3_Object_Interact_Animated_BBQ_01 – Rożen
G3_Object_Interact_Stool_01 – Stołek I
G3_Object_Interact_Stool_02 – Stołek II
G3_Object_Interact_Stool_03 – Stołek III
G3_Object_Interact_Stool_04 – Stołek IV
G3_Object_Interact_Stool_05 – Stołek V
G3_Object_Interact_Alchemy_Table_01 – Stół alchemiczny
G3_Object_Interact_Throne_Human_01 – Tron ludzi
G3_Object_Interact_Throne_Orc_01 – Tron orków
G3_Object_Interact_Pick_Ore_01 – Żyła rudy
G3_Object_Interact_Pick_Sulfur_01 – Żyła siarki
G3_Object_Interact_Pick_Gold_01 – Żyła złota
G3_Object_Interact_Pick_Iron_01 – Żyła żelaza

.:: MYRTANA ::.
G3_Myrtana_Ruins_small_Stone_01 - Cegła
G3_Myrtana_House_Hut_01 - Chatka z drewna I
G3_Myrtana_House_Hut_02 - Chatka z drewna II
G3_Myrtana_House_Blockhut_Wood_01 - Domek z drewna
G3_Myrtana_House_Blockhut_Stone_01 - Domek z kamienia
G3_Myrtana_House_Hut_Group - Duża chatka z drewna
G3_Myrtana_Object_Stoneplateu_01 - Klif I
G3_Myrtana_Object_Stoneplateu_02 - Klif II
G3_Myrtana_Object_Stoneplateu_03 - Klif III
G3_Myrtana_Object_Stoneplateu_04 - Klif IV
G3_Myrtana_Venguard_Magic_Barrier_01 - Magiczna bariera
G3_Myrtana_House_small_01 - Mały domek I
G3_Myrtana_House_small_02 - Mały domek II
G3_Myrtana_House_small_03 - Mały domek III
G3_Myrtana_House_Mill_Wind_01 - Młyn
G3_Myrtana_House_Mill_Water_01 - Młyn wodny
G3_Myrtana_House_Hut_Ruined_01 - Ruiny chatki z drewna
G3_Myrtana_House_Blockhut_Wood_Burned_01 - Ruiny domku z drewna
G3_Myrtana_House_Blockhut_Stone_Burned_01 - Ruiny domku z kamienia
G3_Myrtana_Ruins_Stone_Rubble_01 - Stos cegieł I
G3_Myrtana_Ruins_Stone_Rubble_02 - Stos cegieł II
G3_Myrtana_Ruins_Stone_Rubble_03 - Stos cegieł III
G3_Myrtana_Ruins_Stone_Rubble_04 - Stos cegieł IV
G3_Myrtana_Castle_Wall_Tower_01 - Wieża
G3_Myrtana_Ruins_Wall_01 - Zniszczona ściana I
G3_Myrtana_Ruins_Wall_02 - Zniszczona ściana II
G3_Myrtana_Ruins_Wall_03 - Zniszczona ściana III
G3_Myrtana_Ruins_Wall_04 - Zniszczona ściana IV
G3_Myrtana_Ruins_Wall_05 - Zniszczona ściana V
G3_Myrtana_Ruins_Wall_06 - Zniszczona ściana VI
G3_Myrtana_Ruins_Wall_07 - Zniszczona ściana VII
G3_Myrtana_Ruins_Tower_01 - Zniszczona wieża I
G3_Myrtana_Ruins_Tower_02 - Zniszczona wieża II
G3_Myrtana_Ruins_Tower_03 - Zniszczona wieża III

.:: NORDAMR ::.
G3_Nordmar_House_Storage_01 - Dom I
G3_Nordmar_House_Storage_02 - Dom II
G3_Nordmar_House_Chief_HQ_01 - Dom szefa
G3_Nordmar_House_Blackmith_01 - Domek I
G3_Nordmar_House_Blackmith_02 - Domek II
G3_Nordmar_BigHouse_Indoor_Stuff_01 - Duży dom
G3_Nordmar_Bridge_End_01 - Kawałek mostu I
G3_Nordmar_Bridge_End_02 - Kawałek mostu II
G3_Nordmar_Bridge_Socket_01 - Lodowy głaz I
G3_Nordmar_Bridge_Socket_02 - Lodowy głaz II
G3_Nordmar_House_small_01 - Mały domek I
G3_Nordmar_House_small_02 - Mały domek II
G3_Nordmar_House_small_03 - Mały domek III
G3_Nordmar_Bridge_Middle_01 - Most
G3_Nordmar_House_Watch_Tower_01 - Wieża obserwacyjna I
G3_Nordmar_House_Watch_Tower_02 - Wieża obserwacyjna II

.:: VARRANT ::.
G3_Varrant_Village_House_01 - Dom I
G3_Varrant_Village_House_02 - Dom II
G3_Varrant_Village_House_03 - Dom III
G3_Varrant_Village_House_04 - Dom IV
G3_Varrant_City_House_01 - Domek I
G3_Varrant_City_House_02 - Domek II
G3_Varrant_City_House_2Story_01 - Domek dwupiętrowy
G3_Varrant_City_Slare_Cage_01 - Klatka
G3_Varrant_City_Tent_01 - Namiot I
G3_Varrant_City_Tent_02 - Namiot II
G3_Varrant_City_Tent_03 - Namiot III
G3_Varrant_City_Tent_Assassin_01 - Namiot assasyna I
G3_Varrant_City_Tent_Assassin_02 - Namiot assasyna II
G3_Varrant_City_Tent_Ork_01 - Namiot orkowy I
G3_Varrant_City_Tent_Ork_02 - Namiot orkowy II
G3_Varrant_City_Slare_Ramp_01 - Rampa
G3_Varrant_City_Ruins_Plateau_01 - Ruiny I
G3_Varrant_City_Ruins_Plateau_02 - Ruiny II
G3_Varrant_City_Ruins_Stair_01 - Ruiny schodów
G3_Varrant_City_Ruins_Wall_01 - Ruiny ściany I
G3_Varrant_City_Ruins_Wall_02 - Ruiny ściany II
G3_Varrant_City_Ruins_Wall_03 - Ruiny ściany III
G3_Varrant_City_Ruins_Wall_04 - Ruiny ściany IV
G3_Varrant_City_Ruins_Wall_05 - Ruiny ściany V
G3_Varrant_City_Ruins_Wall_06 - Ruiny ściany VI
G3_Varrant_City_Ruins_Wall_07 - Ruiny ściany VII
G3_Varrant_City_House_Shop_01 - Sklep I
G3_Varrant_City_House_Shop_02 - Sklep II
G3_Varrant_City_House_Shop_03 - Sklep III
G3_Varrant_City_House_Shop_04 - Sklep IV
G3_Varrant_City_Well_01 - Studnia I
G3_Varrant_City_Well_02 - Studnia II
G3_Varrant_City_Well_03 - Studnia III
G3_Varrant_City_Well_04 - Studnia IV
G3_Varrant_City_House_Watchtower_01 - Wieża obserwacyjna I
G3_Varrant_City_House_Watchtower_02 - Wieża obserwacyjna II
G3_Varrant_City_Watchtower_01 - Wieża obserwacyjna w mieście
G3_Varrant_City_House_Watchtower_Broken_01 - Zniszczona wieża obserwacyjna I
G3_Varrant_City_House_Watchtower_Broken_02 - Zniszczona wieża obserwacyjna II

.:: RÓŻNE INNE OBIEKTY ::.
G3_Object_Barrel_Snow_01 - Beczka w śniegu
G3_Object_Skull_Buffalo_01 - Czaszka bizona
G3_Object_Skull_Bear_01 - Czaszka niedźwiedzia
G3_Object_Skull_Wolf_01 - Czaszka wilka
G3_Object_Roof_01 - Daszek
G3_Object_Dulcimer_01 - Deska kuchenna
G3_Object_Wood_Planks_01 - Deski I
G3_Object_Wood_Planks_02 - Deski II
G3_Object_Wood_Planks_Snow_01 - Deski w śniegu I
G3_Object_Wood_Planks_Snow_02 - Deski w śniegu II
G3_Architecture_Fishinghouse_01 - Dom rybaka
G3_Object_Wood_Plankgroup_01 - Drewniana kolumna I
G3_Object_Wood_Plankgroup_02 - Drewniana kolumna II
G3_Object_Wood_Plankgroup_03 - Drewniana kolumna III
G3_Object_Wood_Plankgroup_04 - Drewniana kolumna IV
G3_Object_Wood_Plankgroup_05 - Drewniana kolumna V
G3_Object_Wood_Wall_01 - Drewniana ścianka I
G3_Object_Wood_Wall_02 - Drewniana ścianka II
G3_Object_Wood_Wall_Snow_01 - Drewniana ścianka w śniegu I
G3_Object_Wood_Wall_Snow_02 - Drewniana ścianka w śniegu II
G3_Object_Grave_Cross_01 - Drewniany krzyż I
G3_Object_Grave_Cross_02 - Drewniany krzyż II
G3_Object_Grave_Cross_03 - Drewniany krzyż III
G3_Object_Fireplace_Large_01 - Duży kominek
G3_Object_Pillory_01 - Dyby
G3_Object_Tankard_01 - Dzbanek
G3_Object_Actionfigure_01 - Figurka maga
G3_Object_LooseBranch_01 - Gałąź I
G3_Object_LooseBranch_02 - Gałąź II
G3_Object_Cauldron_01 - Garnek I
G3_Object_Cauldron_02 - Garnek II
G3_Object_Cauldron_03 - Garnek III
G3_Object_Cauldron_04 - Garnek IV
G3_Object_Shelfstuff_Pots_01 - Garnki I
G3_Object_Shelfstuff_Pots_02 - Garnki II
G3_Object_Stone_01 - Głaz I
G3_Object_Stone_02 - Głaz II
G3_Object_Stone_03 - Głaz III
G3_Object_Stone_04 - Głaz IV
G3_Object_Stone_05 - Głaz V
G3_Object_Stone_Snow_01 - Głaz pokryty śniegiem I
G3_Object_Stone_Snow_02 - Głaz pokryty śniegiem II
G3_Object_Stone_Snow_03 - Głaz pokryty śniegiem III
G3_Object_Stone_Snow_04 - Głaz pokryty śniegiem IV
G3_Object_Stone_Snow_05 - Głaz pokryty śniegiem V
G3_Object_Fieldgrave_01 - Grób
G3_Object_Mushroom_01 - Grzyby I
G3_Object_Mushroom_02 - Grzyby II
G3_Object_Mushroom_03 - Grzyby III
G3_Object_Mushroom_04 - Grzyby IV
G3_Object_Mushroom_Snow_01 - Grzyby w śniegu
G3_Object_Stonefeeder_01 - Kamienne koryto
G3_Object_Stonehenge_01 - Kamienny krąg I
G3_Object_Stonehenge_02 - Kamienny krąg II
G3_Object_Stonehenge_03 - Kamienny krąg III
G3_Object_Stonehenge_Snow_01 - Kamienny krąg pokryty śniegiem I
G3_Object_Stonehenge_Snow_02 - Kamienny krąg pokryty śniegiem II
G3_Object_Chickenbox_01 - Klatka na kurczaka
G3_Object_Wood_Palette_w_Logs_01 - Klocki drewna
G3_Object_Fishing_Plank_01 - Kładka
G3_Object_Fishing_Plank_Snow_01 - Kładka w śniegu
G3_Object_Monastery_Pillar_01 - Kolumna Klanu Ognia
G3_Object_Sign_01 - Kołek I
G3_Object_Sign_02 - Kołek II
G3_Object_Sign_03 - Kołek III
G3_Object_Sign_04 - Kołek IV
G3_Object_Wheel_01 - Koło I
G3_Object_Wheel_02 - Koło II
G3_Object_Wheel_03 - Koło III
G3_Object_Fireplace_Blacksmith_01 - Komin kowalski
G3_Object_Fireplace_01 - Kominek I
G3_Object_Fireplace_02 - Kominek II
G3_Object_Fireplace_03 - Kominek III
G3_Object_Fireplace_04 - Kominek IV
G3_Object_Cupboard_Commode_01 - Komoda
G3_Object_Woodfeeder_01 - Koryto
G3_Object_Basket_01 - Kosz I
G3_Object_Basket_02 - Kosz II
G3_Object_Ancor_01 - Kotwica
G3_Object_Plant_Fern_01 - Krzew
G3_Object_Counter_01 - Lada I
G3_Object_Counter_02 - Lada II
G3_Object_Fire_Latern_01 - Lampa naścienna
G3_Object_ForestWatchtower_01 - Leśna wieża obserwacyjna
G3_Object_ForestWatchtower_Snow_01 - Leśna wieża obserwacyjna w śniegu
G3_Object_WaterLily_01 - Lilie wodne
G3_Object_Spoon_01 - Łyżka I
G3_Object_Spoon_02 - Łyżka II
G3_Object_Small_Arena_01 - Mała arena
G3_Object_Small_Arena_Snow_01 - Mała arena w śniegu
G3_Object_Wood_Repair_Hut_01 - Mała deska
G3_Object_Icicle_Small_01 - Mały sopel I
G3_Object_Icicle_Small_02 - Mały sopel II
G3_Object_Icicle_Small_03 - Mały sopel III
G3_Object_Icicle_Small_04 - Mały sopel IV
G3_Object_Icicle_Small_05 - Mały sopel V
G3_Object_Icicle_Small_06 - Mały sopel VI
G3_Object_Loom_01 - Maszyna do materiału
G3_Object_Shelfstuff_Plates_01 - Miski I
G3_Object_Shelfstuff_Plates_02 - Miski II
G3_Object_Shelfstuff_Plates_03 - Miski III
G3_Object_Dunghil_01 - Obornik I
G3_Object_Dunghil_02 - Obornik II
G3_Object_Fireplace_Hood_01 - Okap
G3_Object_Frame_Skin_01 - Oprawiona skóra I
G3_Object_Frame_Skin_02 - Oprawiona skóra II
G3_Object_Wood_Palette_01 - Paleta I
G3_Object_Wood_Palette_02 - Paleta II
G3_Object_Wood_Palette_03 - Paleta III
G3_Object_Wood_Palette_Snow_01 - Paleta w śniegu I
G3_Object_Wood_Palette_Snow_02 - Paleta w śniegu II
G3_Object_Wood_Palette_Snow_03 - Paleta w śniegu III
G3_Object_Wood_Plank_01 - Patyk I
G3_Object_Wood_Plank_02 - Patyk II
G3_Object_Wood_Plank_03 - Patyk III
G3_Object_Wood_Plank_04 - Patyk IV
G3_Brush_Misc_Blood_Splatter_01 - Plama krwi I
G3_Brush_Misc_Blood_Splatter_02 - Plama krwi II
G3_Brush_Misc_Blood_Splatter_03 - Plama krwi III
G3_Brush_Misc_Blood_Splatter_04 - Plama krwi IV
G3_Brush_Misc_Blood_Splatter_05 - Plama krwi V
G3_Brush_Misc_Blood_Splatter_06 - Plama krwi VI
G3_Brush_Misc_Blood_Splatter_07 - Plama krwi VII
G3_Brush_Misc_Blood_Splatter_08 - Plama krwi VIII
G3_Object_Stage_01 - Platforma
G3_Object_Stage_Snow_01 - Platforma pokryta śniegiem
G3_Object_Fire_Pelvis_01 - Płonące kolumny Innosa I
G3_Object_Fire_Pelvis_02 - Płonące kolumny Innosa II
G3_Object_Lumberjack_Stump_01 - Pniak I
G3_Object_Lumberjack_Stump_02 - Pniak II
G3_Object_Lumberjack_Stump_03 - Pniak III
G3_Object_Lumberjack_Stump_04 - Pniak IV
G3_Object_Lumberjack_Stump_Snow_01 - Pniak w śniegu
G3_Object_Tree_Mushrooms_01 - Pniak z hubą I
G3_Object_Tree_Mushrooms_02 - Pniak z hubą II
G3_Object_Tree_Mushrooms_03 - Pniak z hubą III
G3_Object_Tree_Mushrooms_04 - Pniak z hubą IV
G3_Object_Tree_Mushrooms_05 - Pniak z hubą V
G3_Object_Tree_Mushrooms_06 - Pniak z hubą VI
G3_Object_Tree_Mushrooms_07 - Pniak z hubą VII
G3_Object_Torch_01 - Pochodnia I
G3_Object_Torch_02 - Pochodnia II
G3_Object_Cupboard_Wardrobe_01 - Podwójna szafa
G3_Object_Cupboard_Top_01 - Podwójna szafka
G3_Object_Statue_Innos_01 - Posąg Innosa
G3_Object_Statue_Innos_Broken_01 - Posąg Innosa (zaniedbany)
G3_Object_Statue_King_01 - Posąg króla
G3_Object_Corpse_Hanged_01 - Powieszony zombie
G3_Object_Clothesline_01 - Pranie na sznurku
G3_Object_Shelf_01 - Regał I
G3_Object_Shelf_02 - Regał II
G3_Object_Shelf_03 - Regał III
G3_Object_Shelf_04 - Regał IV
G3_Object_Shelf_05 - Regał V
G3_Object_Shelf_06 - Regał VI
G3_Object_Shelf_07 - Regał VII
G3_Object_Net_Wallhang_01 - Rozwieszona sieć rybacka I
G3_Object_Net_Wallhang_02 - Rozwieszona sieć rybacka II
G3_Object_Net_Wallhang_03 - Rozwieszona sieć rybacka III
G3_object_Cornucopia_01 - Róg
G3_Object_Pelt_01 - Skóry zwierzęce I
G3_Object_Pelt_02 - Skóry zwierzęce II
G3_Object_Pelt_03 - Skóry zwierzęce III
G3_Object_Pelt_04 - Skóry zwierzęce IV
G3_Object_Pelt_05 - Skóry zwierzęce V
G3_Object_Pelt_06 - Skóry zwierzęce VI
G3_Object_Crate_01 - Skrzynka I
G3_Object_Crate_02 - Skrzynka II
G3_Object_Crate_03 - Skrzynka III
G3_Object_Crate_04 - Skrzynka IV
G3_Object_Crate_Snow_01 - Skrzynka w śniegu
G3_Object_Strawbale_01 - Snopek I
G3_Object_Strawbale_02 - Snopek II
G3_Object_Strawbale_03 - Snopek III
G3_Object_Statue_Broken_King_01 - Spalony posąg króla I
G3_Object_Statue_Broken_King_02 - Spalony posąg króla II
G3_Object_Statue_Broken_King_03 - Spalony posąg króla III
G3_Object_Statue_Broken_King_04 - Spalony posąg króla IV
G3_Object_Statue_Broken_King_05 - Spalony posąg króla V
G3_Object_Statue_Broken_King_06 - Spalony posąg króla VI
G3_Object_Statue_Broken_King_07 - Spalony posąg króla VII
G3_Object_Statue_Broken_King_08 - Spalony posąg króla VIII
G3_Object_Ruin_Pillar_01 - Stara kolumna Innosa I
G3_Object_Ruin_Pillar_02 - Stara kolumna Innosa II
G3_Object_Cupboard_Commode_Old_01 - Stara komoda
G3_Object_Cupboard_Cabinet_Old_01 - Stara szafa
G3_Object_Cupboard_Down_Old_01 - Stara szafka
G3_Object_Cupboard_Wardrobe_Old_01 - Stara podwójna szafa
G3_Object_Cupboard_Top_Old_01 - Stara podwójna szafka
G3_Object_Barrelgroup_01 - Sterta beczek I
G3_Object_Barrelgroup_02 - Sterta beczek II
G3_Object_Barrelgroup_03 - Sterta beczek III
G3_Object_Barrelgroup_04 - Sterta beczek IV
G3_Object_Barrelgroup_05 - Sterta beczek V
G3_Object_Barrelgroup_06 - Sterta beczek VI
G3_Object_Barrelgroup_Sonw_05 - Sterta beczek w śniegu
G3_Object_Strawbalegroup_01_01 - Sterta belek I
G3_Object_Strawbalegroup_01_02 - Sterta belek II
G3_Object_Crategroup_01 - Sterta skrzynek I
G3_Object_Crategroup_02 - Sterta skrzynek II
G3_Object_Crategroup_03 - Sterta skrzynek III
G3_Object_Crategroup_04 - Sterta skrzynek IV
G3_Object_Crategroup_04 - Sterta skrzynek w śniegu
G3_Object_Strawbalegroup_03_01 - Sterta snopków I
G3_Object_Strawbalegroup_03_02 - Sterta snopków II
G3_Object_Strawbalegroup_03_03 - Sterta snopków III
G3_Object_FabricRolls_Stack_01 - Sterta zwiniętego materiału
G3_Object_Shelf_Weapons_01 - Stojak na broń I
G3_Object_Shelf_Weapons_02 - Stojak na broń II
G3_Object_Shelf_Weapons_03 - Stojak na broń III
G3_Object_Harbor_Netstand_01 - Stojak z sieciami
G3_Object_Stonepillar_01 - Stojący głaz I
G3_Object_Stonepillar_02 - Stojący głaz II
G3_Object_Stonepillar_03 - Stojący głaz III
G3_Object_Stonepillar_Snow_01 - Stojący głaz pokryty śniegiem I
G3_Object_Stonepillar_Snow_02 - Stojący głaz pokryty śniegiem II
G3_Object_Stonepillar_Snow_03 - Stojący głaz pokryty śniegiem III
G3_Object_Rockple_01 - Stos cegieł I
G3_Object_Rockple_02 - Stos cegieł II
G3_Object_Rockple_03 - Stos cegieł III
G3_Object_Rockple_04 - Stos cegieł IV
G3_Object_Stonepile_01 - Stos głazów
G3_Object_Stonepile_Snow_01 - Stos głazów w śniegu I
G3_Object_Stonepile_Snow_02 - Stos głazów w śniegu II
G3_Object_Stonepile_Snow_03 - Stos głazów w śniegu III
G3_Object_Net_Pile_01 - Stos siatek rybackich
G3_Object_Logs_01 - Stos ściętego drewna I
G3_Object_Logs_02 - Stos ściętego drewna II
G3_Object_Logs_03 - Stos ściętego drewna III
G3_Object_Logs_04 - Stos ściętego drewna IV
G3_Object_Logs_Snow_02 - Stos ściętego drewna w śniegu
G3_Object_Sackgroup_01 - Stos worków I
G3_Object_Sackgroup_02 - Stos worków II
G3_Object_Sackgroup_03 - Stos worków III
G3_Object_Sackgroup_Snow_01 - Stos worków w śniegu I
G3_Object_Sackgroup_Snow_02 - Stos worków w śniegu II
G3_Object_Sackgroup_Snow_03 - Stos worków w śniegu III
G3_Object_TabricRolls_Table_01 - Stół z materiałem
G3_Object_Arrow_01 - Strzała
G3_Object_Well_01 - Studnia I
G3_Object_Well_02 - Studnia II
G3_Object_Well_03 - Studnia III
G3_Object_Cupboard_Cabinet_01 - Szafa
G3_Object_Cupboard_Down_01 - Szafka
G3_Object_Counter_Side_01 - Szafka kuchenna
G3_Object_Corpse_Skeleton_01 - Szkielet I
G3_Object_Corpse_Skeleton_02 - Szkielet II
G3_Object_Corpse_Skeleton_03 - Szkielet III
G3_Object_Corpse_Skeleton_04 - Szkielet IV
G3_Object_Tablestuff_Rich_Single_01 - Szlachecka zastawa stołowa I
G3_Object_Tablestuff_Rich_Single_02 - Szlachecka zastawa stołowa II
G3_Object_Tablestuff_Rich_Double_01 - Szlachecki zestaw I
G3_Object_Tablestuff_Rich_Double_02 - Szlachecki zestaw II
G3_Object_Banner_01 - Sztandar I
G3_Object_Banner_02 - Sztandar II
G3_Object_Banner_03 - Sztandar III
G3_Object_Banner_04 - Sztandar IV
G3_Object_Banner_05 - Sztandar V
G3_Object_Banner_06 - Sztandar VI
G3_Object_Gallows_01 - Szubienica
G3_Object_Gallows_Snow_01 - Szubienica w śniegu
G3_Object_TreeStump_01 - Ścięty pień I
G3_Object_TreeStump_02 - Ścięty pień II
G3_Object_TreeStump_Snow_01 - Ścięty pień w śniegu I
G3_Object_TreeStump_Snow_02 - Ścięty pień w śniegu II
G3_Brush_Misc_Paws_01 - Ślady łap
G3_ItemGroup_PaletteStuff_01 - Taca z jedzeniem I
G3_ItemGroup_PaletteStuff_02 - Taca z jedzeniem II
G3_Object_Barrow_01 - Taczka
G3_Object_Coffin_01 - Trumna
G3_Object_Nailed_Corpse_01 - Ukrzyżowany człowiek I
G3_Object_Nailed_Corpse_02 - Ukrzyżowany człowiek II
G3_Object_Yoke_01 - Uprząż dla konia
G3_Object_Balance_01 - Waga
G3_Object_Tub_01 - Wanna
G3_Object_Object_Shed_01 - Wiata
G3_Object_Shed_Snow_01 - Wiata pokryta śniegiem
G3_Object_Fork_01 - Widelec I
G3_Object_Fork_02 - Widelec II
G3_Object_Crane_01 - Wielka kamienna waga
G3_Object_Table_Large_01 - Wielka ława
G3_Object_Icicle_BigRocks_01 - Wielki sopel I
G3_Object_Icicle_BigRocks_02 - Wielki sopel II
G3_Object_Table_Heavy_01 - Wielki stół
G3_Object_Tablestuff_Poor_Single_01 - Wieśniacka zastawa stołowa I
G3_Object_Tablestuff_Poor_Single_02 - Wieśniacka zastawa stołowa II
G3_Object_Tablestuff_Poor_Double_01 - Wieśniacki zestaw I
G3_Object_Tablestuff_Poor_Double_02 - Wieśniacki zestaw II
G3_Object_Herbs_Onions_01 - Wisząca cebula
G3_Object_Latern_Oil_01 - Wisząca lampa olejna
G3_Object_Shelf_Wall_01 - Wisząca półka I
G3_Object_Shelf_Wall_02 - Wisząca półka II
G3_Object_Herbs_Group_01 - Wiszące warzywa I
G3_Object_Herbs_Group_02 - Wiszące warzywa II
G3_Object_Herbs_Group_03 - Wiszące warzywa III
G3_Object_Herbs_Herbage_01 - Wiszące ziele I
G3_Object_Herbs_Herbage_02 - Wiszące ziele II
G3_Object_Herbs_Cinnamon_01 - Wiszący cynamon
G3_Object_Herbs_Garlic_01 - Wiszący czosnek I
G3_Object_Herbs_Garlic_02 - Wiszący czosnek II
G3_Object_Herbs_Chives_01 - Wiszący por
G3_Object_Sack_01 - Worek I
G3_Object_Sack_02 - Worek II
G3_Object_Sack_03 - Worek III
G3_Object_Sack_04 - Worek IV
G3_Object_Waggon_01 - Wóz I
G3_Object_Waggon_02 - Wóz II
G3_Object_Shipwreck_01 - Wrak łodzi
G3_Object_Winesqueezer_01 - Wyciskacz do winogron
G3_Misc_ObjectGroup_MountainStuff_01 - Zagajnik drzew
G3_ItemGroup_Tablestuff_01 - Zapełniony stół I
G3_ItemGroup_Tablestuff_02 - Zapełniony stół II
G3_ItemGroup_Tablestuff_03 - Zapełniony stół III
G3_Object_SnowCover_01 - Zaspa śnieżna
G3_Object_Window_Glass_01 - Zdobiona szyba okienna
G3_Object_Torch_Cold_01 - Zgaszona pochodnia
G3_Object_OldTree_Short_02 - Złamany pień
G3_Object_Grave_Stone_01 - Zniszczony kamienny grób I
G3_Object_Grave_Stone_02 - Zniszczony kamienny grób II
G3_Object_Grave_Stone_03 - Zniszczony kamienny grób III
G3_Object_Corpse_Caged_01 - Zombie w wiszącej klatce
G3_Object_Corpse_Gallow_01 - Zombie wiszący na drewnianym słupie
G3_Object_Net_Rolled_01 - Zwinięta sieć rybacka I
G3_Object_Net_Rolled_02 - Zwinięta sieć rybacka II
G3_Object_FabricRoll_01 - Zwinięty materiał I
G3_Object_FabricRoll_02 - Zwinięty materiał II
G3_Object_FabricRoll_03 - Zwinięty materiał III
G3_Object_Fire_Chandelier_01 - Żyrandol

.:: RÓŻNE INNE OBIEKTY Z VARANT ::.
G3_Object_Varant_Vegetation_Aloe_01 - Aloes
G3_Object_Varant_Markise_01 - Baldachim I
G3_Object_Varant_Markise_02 - Baldachim II
G3_Object_Varant_Markise_03 - Baldachim III
G3_Object_Varant_Markise_04 - Baldachim IV
G3_Object_Varant_Markise_05 - Baldachim V
G3_Object_Varant_Bread_01 - Chleb
G3_Object_Varant_Cupboard_Big_01 - Duża szafa
G3_Object_Varant_Carpet_01 - Dywan I
G3_Object_Varant_Carpet_02 - Dywan II
G3_Object_Varant_Carpet_03 - Dywan III
G3_Object_Varant_Carpet_04 - Dywan IV
G3_Object_Varant_Gargoyle_01 - Gargulec z kamienia
G3_Object_Varant_Gargoyle_02 - Gargulec ze złota
G3_Object_Varant_Sacro_01 - Grobowiec
G3_Object_Varant_Merchant_Group_01 - Grupa waz I
G3_Object_Varant_Merchant_Group_02 - Grupa waz II
G3_Object_Varant_Merchant_Group_03 - Grupa waz III
G3_Object_Varant_Merchant_Group_04 - Grupa waz IV
G3_Object_Varant_Merchant_Group_05 - Grupa waz V
G3_Object_Varant_Merchant_Group_Gold_06 - Grupa waz ze złota I
G3_Object_Varant_Merchant_Group_Gold_07 - Grupa waz ze złota II
G3_Object_Varant_PathFlag_01 - Herb assasynów
G3_Object_Varant_Stonplate_01 - Kamienna tablica I
G3_Object_Varant_Stonplate_02 - Kamienna tablica II
G3_Object_Varant_Stonepod_01 - Kamienne naczynie
G3_Object_Varant_Podest_01 - Kamienny podest
G3_Object_Varant_Stonedish_01 - Kamienny talerz
G3_Object_Varant_Box_01 - Kufer
G3_Object_Varant_Oillamp_01 - Lampa olejna I
G3_Object_Varant_Oillamp_02 - Lampa olejna II
G3_Object_Varant_Oillamp_03 - Lampa olejna III
G3_Object_Varant_Blanket_01 - Legowisko I
G3_Object_Varant_Blanket_02 - Legowisko II
G3_Object_Varant_Blanket_03 - Legowisko III
G3_Object_Varant_Basin_Empty_01 - Łódeczka
G3_Object_Varant_Basin_Banana_01 - Łódeczka z bananami
G3_Object_Varant_Basin_Pear_01 - Łódeczka z gruszkami
G3_Object_Varant_Basin_Apple_01 - Łódeczka z jabłkami
G3_Object_Varant_Cereals_Basin_01 - Łódeczka z przyprawami I
G3_Object_Varant_Cereals_Basin_02 - Łódeczka z przyprawami II
G3_Object_Varant_Cereals_Basin_03 - Łódeczka z przyprawami III
G3_Object_Varant_Cereals_Basin_04 - Łódeczka z przyprawami IV
G3_Object_Varant_Cupboard_Small_01 - Mała szafa I
G3_Object_Varant_Cupboard_Small_02 - Mała szafa II
G3_Object_Varant_Cupboard_Small_03 - Mała szafa III
G3_Object_Varant_SheetWall_01 - Materiał wiszący w pionie I
G3_Object_Varant_SheetWall_02 - Materiał wiszący w pionie II
G3_Object_Varant_SheetWall_03 - Materiał wiszący w pionie III
G3_Object_Varant_SheetWall_04 - Materiał wiszący w pionie IV
G3_Object_Varant_SheetWall_05 - Materiał wiszący w pionie V
G3_Object_Varant_SheetWall_06 - Materiał wiszący w pionie VI
G3_Object_Varant_SheetWall_07 - Materiał wiszący w pionie VII
G3_Object_Varant_SheetWall_08 - Materiał wiszący w pionie VIII
G3_Object_Varant_SheetWall_09 - Materiał wiszący w pionie IX
G3_Object_Varant_SheetWall_10 - Materiał wiszący w pionie X
G3_Object_Varant_SheetTop_01 - Materiał wiszący w poziomie I
G3_Object_Varant_SheetTop_02 - Materiał wiszący w poziomie II
G3_Object_Varant_SheetTop_03 - Materiał wiszący w poziomie III
G3_Object_Varant_SheetTop_04 - Materiał wiszący w poziomie IV
G3_Object_Varant_SheetTop_05 - Materiał wiszący w poziomie V
G3_Object_Varant_SheetTop_06 - Materiał wiszący w poziomie VI
G3_Object_Varant_SheetTop_07 - Materiał wiszący w poziomie VII
G3_Object_Varant_SheetTop_08 - Materiał wiszący w poziomie VIII
G3_Object_Varant_Pot_01 - Naczynie I
G3_Object_Varant_Pot_02 - Naczynie II
G3_Object_Varant_Pot_Gold_03 - Naczynie ze złota I
G3_Object_Varant_Pot_Gold_04 - Naczynie ze złota II
G3_Object_Varant_Carpet_Round_01 - Okrągły dywan I
G3_Object_Varant_Carpet_Round_02 - Okrągły dywan II
G3_Object_Varant_Carpet_Round_03 - Okrągły dywan III
G3_Object_Varant_Carpet_Round_04 - Okrągły dywan IV
G3_Object_Varant_WindowCap_01 - Okiennica
G3_Object_Varant_WindowApp_01 - Okno
G3_Object_Varant_Woodpallet_01 - Paleta z drewna
G3_Object_Varant_Cerealsfloor_01 - Paleta z przyprawami I
G3_Object_Varant_Cerealsfloor_02 - Paleta z przyprawami II
G3_Object_Varant_Cerealsfloor_03 - Paleta z przyprawami III
G3_Object_Varant_Cerealsfloor_04 - Paleta z przyprawami IV
G3_Object_Varant_Palisade_01 - Palisada I
G3_Object_Varant_Palisade_02 - Palisada II
G3_Object_Varant_Palisade_03 - Palisada III
G3_Object_Varant_Stand_Markise_01 - Parasol
G3_Object_Varant_Parawan_01 - Parawan I
G3_Object_Varant_Parawan_02 - Parawan II
G3_Object_Varant_Parawan_05 - Parawan III
G3_Object_Varant_Pan_01 - Patelnia I
G3_Object_Varant_Pan_02 - Patelnia II
G3_Object_Varant_Pan_Gold_03 - Patelnia ze złota I
G3_Object_Varant_Pan_Gold_04 - Patelnia ze złota II
G3_Object_Varant_Firebasin_01 - Płonący talerz
G3_Object_Varant_Sitpillow_01 - Poduszka do siedzenia I
G3_Object_Varant_Sitpillow_02 - Poduszka do siedzenia II
G3_Object_Varant_Sitpillow_03 - Poduszka do siedzenia III
G3_Object_Varant_Sitpillow_04 - Poduszka do siedzenia IV
G3_Object_Varant_Sitpillow_05 - Poduszka do siedzenia V
G3_Object_Varant_Dish_01 - Pomarańczowe naczynie I
G3_Object_Varant_Dish_02 - Pomarańczowe naczynie II
G3_Object_Varant_Statue_Assasin_01 - Posąg assasyna ze złota
G3_Object_Varant_Statue_Mage_01 - Posąg maga ze złota
G3_Object_Varant_Shelf_01 - Półka z materiałem I
G3_Object_Varant_Shelf_02 - Półka z materiałem II
G3_Object_Varant_Shelf_03 - Półka z materiałem III
G3_Object_Varant_Shelf_04 - Półka z materiałem IV
G3_Object_Varant_Shelf_Fruits_01 - Półka z owocami
G3_Object_Varant_Shelf_Cereals_01 - Półka z przyprawami
G3_Object_Varant_Shelf_Amph_01 - Półka z wazami I
G3_Object_Varant_Shelf_Amph_02 - Półka z wazami II
G3_Object_Varant_Shelf_Amph_03 - Półka z wazami III
G3_Object_Varant_Clothesline_01 - Pranie
G3_Object_Varant_Vegetation_Bushes_01 - Roślina I
G3_Object_Varant_Vegetation_Bushes_02 - Roślina II
G3_Object_Varant_Vegetation_Bushes_03 - Roślina III
G3_Object_Varant_Vegetation_Bushes_04 - Roślina IV
G3_Object_Varant_Vegetation_Bushes_05 - Roślina V
G3_Object_Varant_Dishes_Group_01 - Sterta naczyń
G3_Object_Varant_Teatable_Small_Single_01 - Stoliczek I
G3_Object_Varant_Teatable_Small_Single_02 - Stoliczek II
G3_Object_Varant_Teatable_Big_Single_01 - Stolik I
G3_Object_Varant_Teatable_Big_Single_02 - Stolik II
G3_Object_Varant_Teatable_Small_Gold_03 - Stolik ze złota I
G3_Object_Varant_Teatable_Small_Gold_04 - Stolik ze złota II
G3_Object_Varant_Sack_Cereals_Group_01 - Stos worków I
G3_Object_Varant_Sack_Cereals_Group_02 - Stos worków II
G3_Object_Varant_Table_Single_01 - Stół
G3_Object_Varant_Skeleton_01 - Szkielet dinozaura I
G3_Object_Varant_Skeleton_02 - Szkielet dinozaura II
G3_Object_Varant_Skeleton_03 - Szkielet dinozaura III
G3_Object_Varant_Skeleton_04 - Szkielet dinozaura IV
G3_Object_Varant_Platter_01 - Talerz I
G3_Object_Varant_Platter_02 - Talerz II
G3_Object_Varant_Platter_Gold_03 - Talerz ze złota I
G3_Object_Varant_Platter_Gold_04 - Talerz ze złota II
G3_Object_Varant_Vegetation_BigBush_01 - Trawa
G3_Object_Varant_Amphore_01 - Waza I
G3_Object_Varant_Amphore_02 - Waza II
G3_Object_Varant_Amphore_03 - Waza III
G3_Object_Varant_Amphore_Gold_04 - Waza ze złota I
G3_Object_Varant_Amphore_Gold_05 - Waza ze złota II
G3_Object_Varant_Big_Blanket_01 - Wielkie legowisko dla niewolników I
G3_Object_Varant_Big_Blanket_02 - Wielkie legowisko dla niewolników II
G3_Object_Varant_Basket_01 - Wikliniany koszyk I
G3_Object_Varant_Basket_02 - Wikliniany koszyk II
G3_Object_Varant_Deco_Waterskin_01 - Wisząca ozdoba
G3_Object_Varant_Shelf_NoCereals_01 - Wisząca półka I
G3_Object_Varant_Shelf_NoCereals_02 - Wisząca półka II
G3_Object_Varant_Deco_WallApp_01 - Wisząca tarcza I
G3_Object_Varant_Deco_WallApp_02 - Wisząca tarcza II
G3_Object_Varant_Deco_WallApp_03 - Wisząca tarcza III
G3_Object_Varant_Deco_WallApp_04 - Wisząca tarcza IV
G3_Object_Varant_Sack_Cereals_01 - Worek z przyprawami I
G3_Object_Varant_Sack_Cereals_02 - Worek z przyprawami II
G3_Object_Varant_Banner_01 - Zasłony I
G3_Object_Varant_Banner_02 - Zasłony II
G3_Object_Varant_Banner_03 - Zasłony III
G3_Object_Varant_Banner_04 - Zasłony IV
G3_Object_Varant_Banner_05 - Zasłony V
G3_Object_Varant_Teatable_Stuff_01 - Zastawa do herbaty I
G3_Object_Varant_Teatable_Stuff_02 - Zastawa do herbaty II
G3_Object_Varant_Teatablet_01 - Zastawa do herbaty na tacy I
G3_Object_Varant_Teatablet_02 - Zastawa do herbaty na tacy II
G3_Object_Varant_Dish_Gold_03 - Złote naczynie I
G3_Object_Varant_Dish_Gold_04 - Złote naczynie II
G3_Object_Varant_Excavation_Pan_01 - Zniszczona patelnia I
G3_Object_Varant_Excavation_Pan_02 - Zniszczona patelnia II
G3_Object_Varant_Excavation_Amphore_01 - Zniszczona waza
G3_Object_Varant_Excavation_Pat_01 - Zniszczone naczynie I
G3_Object_Varant_Excavation_Pat_02 - Zniszczone naczynie II
G3_Object_Varant_Excavation_Coldroun_01 - Zniszczony garnek I
G3_Object_Varant_Excavation_Coldroun_02 - Zniszczony garnek II
G3_Object_Varant_Excavation_Group_01 - Zniszczony komplet I
G3_Object_Varant_Excavation_Group_02 - Zniszczony komplet II
G3_Object_Varant_Excavation_Group_03 - Zniszczony komplet III
G3_Object_Varant_Excavation_Dish_01 - Zniszczony półmisek
G3_Object_Varant_Excavation_Platter_01 - Zniszczony talerz I
G3_Object_Varant_Excavation_Platter_02 - Zniszczony talerz II
G3_Object_Varant_Carpetroll_01 - Zwinięty ręcznik I
G3_Object_Varant_Carpetroll_02 - Zwinięty ręcznik II
G3_Object_Varant_Ironhook_01 - Żelazny hak

- -- --- ---- ----- ------ ------- ------ ----- ---- --- -- -

UWAGA:
- Wpisując kod, pomiń nawiasy kwadratowe i dopisz konkretne dane określające jego działanie.[/CENTER]

kapiwit
8th October 2017, 10:56
Nigdy nie myślałem że będzie tu tyle tekstu...