PDA

Zobacz pelna wersje : Ulepszanie przedmiotówBlikeR
23rd January 2011, 13:02
Każdy doświadczony gracz wie, że w grze nie liczy się samo nabyte doświadczenie, lecz także odpowiednio ulepszone itemy.
W 4Story mamy możliwość zarówno ulepszenia itemu na większy + (maksymalnie do +20) jak i uszlachetnienia ich lub zbonusowania – odbywa się to za pomocą formuł. Występują tu cztery rodzaje formuł odpowiedzialnych za odpowiednie wyplusowanie itemu:
Formuła ucznia, którą można kupic w sklepie lokacji startowej jak i zdobyć jako lot z mobów. Podnosi poziom itemu o +1
Formuła oczyszczania, którą można zdobyć wyłącznie jako lot z mobów. Zmniejsza poziom itemu o -1.
Formuła czeladnika, która występuje tylko jako łup z Bossów. Podwyższa poziom itemu losowo od +1 do +3
Formuła mistrza, którą otrzymasz tylko w sklepie z itemami. Podwyższa poziom itemu losowo od +1 do +3
Formuły odpowiedzialne za uszlachetnienia itemu:
Formuła magistra, którą można kupic w sklepie lokacji startowej jak i zdobyć jako lot z mobów. Zaczarujesz nią normalne itemy i przemienisz je w magiczne itemy.
Formuła alchemika, która występuje tylko jako łup z Bossów. Przemienisz nią magiczny item w rzadki item.
Ulepszanie w Derion

Jeżeli jesteś z Derion to poniżej zaprezentowaliśmy do kogo należy się udać w celu ulepszenia posiadanego przez nas przedmiotu.
Jeżeli posiadamy przedmiot godny ulepszenia na wyższy + to w pierwszej kolejności musimy udąć się do rycerza posiłkowego Ryanband’a po odpowiednią, potrzebną nam formułę. Do wybory mamy:
Formuła ucznia – działa na itemy takie jak: zbroja, rękawice, buty, hełm, tarcza, broń..
Formuła magistra – pozwala dodawać magiczne opcje do biżuterii
Poniżej, na zamieszczonych obrazach, prezentujemy wyżej wymienione formuły oraz ich cenę:
http://www.4story.com.pl/images/derion/formulaucznia_min.jpg (http://www.4story.com.pl/images/derion/formulaucznia.jpg) http://www.4story.com.pl/images/derion/formulamagistra_min.jpg (http://www.4story.com.pl/images/derion/formulamagistra.jpg)
Z zakupioną formułą udajemy się do mistrza kuźni Prull’a, którego znajdziemy blisko Ryanband’a. Naciskamy na Prull’u prawym przyciskiem myszki i wybieramy opcję “Ulepszenie”, po wyborze której pokazuje się nam okno ulepszania.
W lewe okno wkładamy przedmiot jaki chcemy podnieść na wyższy +, a w prawe okno zakupioną wcześniej formułę.
http://www.4story.com.pl/images/derion/ulepszenie.jpg http://www.4story.com.pl/images/derion/prull.jpg
Po tych operacjach możemy się cieszyć z przedmiotu ulepszonego na +1.
Pamiętaj, że istnieje szansa zniszczenia przedmiotu.

Ulepszanie w Valorian

Wielu graczy dopiero zaczynających swoją przygodę z grą z pewnością zadaje sobie pytanie do kogo udać sie aby ulepszyć posiadane uzbrojenie. W Valorian jest to sprawa o tyle trudniejsza, że dwa z podstawowych NPC zostału “ukryte” w domku.
http://www.4story.com.pl/images/valorian/domek.jpg
Ale zacznijmy od początku. Jeżeli posiadamy przedmiot godny ulepszenia na wyższy + to w pierwszej kolejności musimy udąć się do żołnierza zaopatrzenia Pana Bab po odpowiednią, potrzebną nam formułę. Do wybory mamy:
Formuła ucznia – działa na itemy takie jak: zbroja, rękawice, buty, hełm, tarcza, broń..
Formuła magistra – pozwala dodawać magiczne opcje do biżuterii
Poniżej, na zamieszczonych obrazach, prezentujemy wyżej wymienione formuły oraz ich cenę:
http://www.4story.com.pl/images/valorian/formulaucznia2_min.jpg (http://www.4story.com.pl/images/valorian/formulaucznia2.jpg) http://www.4story.com.pl/images/valorian/formulamagistra2_min.jpg (http://www.4story.com.pl/images/valorian/formulamagistra2.jpg)
Z zakupioną formułą udajemy się do rzemieślnika Luzz’a, którego znajdziemy w wyżej opisanym domku. Naciskamy na nim prawym przyciskiem myszki i wybieramy opcję “Ulepszenie”, po wyborze której pokazuje się nam okno ulepszania.
W lewe okno wkładamy przedmiot jaki chcemy podnieść na wyższy +, a w prawe okno zakupioną wcześniej formułę.
http://www.4story.com.pl/images/valorian/ulepszenie.jpg http://www.4story.com.pl/images/valorian/luzz.jpg
Po tych operacjach możemy się cieszyć z przedmiotu ulepszonego na +1.
Pamiętaj, że istnieje szansa zniszczenia przedmiotu.