PDA

Zobacz pelna wersje : skrypty do csToreto
2nd December 2009, 16:46
Spis Treści:

1. Bunny Hop
2. Kucanie przy strzale
3. Rapid Fire
4. AWP Speed Shot
5. Awp / Shoot / Knife / Awp
6. Flashlight
7. 4 strzałowy glock
8. Ciche strzelanie
9. Ciche strzelanie + Rapid Fire
10. AWP Shot
11. Zoom x2
12. Reload Abort:
13. Szybkie nakładanie tłumika
14. Szybki cios nożem
15. obrót o 180 stopni
16. Chodzenie bez trzymania SHIFT:
17. Szybki rzut granatem
17. a) Smokegrenade
17. b) Flashbang
17. c) Hegrenade
18. Kolorowy celownik
19. LRH Shooting:
20. Silent Run
21. Ciche rozbrajanie
22. a) Z latarką
23. b) Z kosą
24. Rozmowa przez mikrofon bez trzymania klawisza
25. Włącza i wyłącza widok broni.
26. Automatyczne rozbrajanie bomby
27. Włączanie/wyłączanie chatu
1. Bunny Hop:
Kod:

;alias +Rhox.1 "alias _special Rhox.1; Rhox.1"
;alias -Rhox.1 "alias _special; Rhox.2"
;alias Rhox.1 "Rhox.3; wait; Rhox.2; wait; special"
;alias Rhox.2 "-jump"
;alias Rhox.3 "+jump"
bind "space" "+Rhox.1"

Opis: Skaczesz jak królik
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: space


2. Kucanie przy strzale:
Kod:

;alias +Rhox.7 "+attack; +duck"
;alias -Rhox.7 "-attack; -duck"
;alias Rhox.20 "Rhox.21"
;alias Rhox.21 "bind mouse1 +Rhox.7;alias Rhox.20 Rhox.22"
;alias Rhox.22 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.20 Rhox.21"
bind "F2" "Rhox.20"

Opis: Gdy strzelasz automatycznie kucasz.
Włączanie skryptu: F2
Użycie skryptu: mouse1


3. Rapid Fire:
Kod:

;alias +Rhox.11 "alias _special Rhox.11; Rhox.11"
;alias -Rhox.11 "alias _special; Rhox.12"
;alias Rhox.11 "Rhox.13; wait; Rhox.12; wait; special"
;alias Rhox.12 "-attack"
;alias Rhox.13 "+attack"
;alias Rhox.15 "Rhox.16"
;alias Rhox.16 "bind mouse1 +Rhox.11;alias Rhox.15 Rhox.17"
;alias Rhox.17 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.15 Rhox.16"
bind F1 "Rhox.15"

Opis: Pistolety strzelają z najszybszą prędkością.
Włączanie skryptu: F1
Użycie skryptu: mouse1


4. AWP Speed Shot:
Kod:

;alias w "wait"
;alias w2 "w; w"
;alias w4 "w2; w2"
;alias Rhox.30 "+attack2; w4; -attack2"
;alias Rhox.31 "+attack; w4; -attack"
;alias Rhox.32 "slot3; slot1"
;alias Rhox.33 "Rhox.30; w2; Rhox.31; w2; Rhox.32"
alias Rhox.34 "Rhox.35"
alias Rhox.35 "bind mouse1 Rhox.33;alias Rhox.34 Rhox.36"
alias Rhox.36 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.34 Rhox.35"
bind "F3" "Rhox.34"

Opis: Umożliwia oddanie celnego strzału bez celownika.
Włączanie skryptu: F3
Użycie skryptu: mouse1


5. Awp / Shoot / Knife / Awp:
Kod:

;alias w "wait"
;alias w2 "w; w"
;alias w3 "w2; w"
;alias Rhox.37 "+attack"
;alias Rhox.38 "slot3"
;alias Rhox.39 "slot1"
;alias Rhox.40 "-attack"
;alias Rhox.41 "Rhox.37; w3; Rhox.38; Rhox.39; Rhox.40"
alias Rhox.45 "Rhox.46"
alias Rhox.46 "bind mouse1 Rhox.41;alias Rhox.45 Rhox.47"
alias Rhox.47 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.45 Rhox.46"
bind "F4" "Rhox.45"

Opis: Awp / Shoot / Knife / Awp
Włączanie skryptu: F4
Użycie skryptu: mouse1


6. Flashlight
Kod:

;alias +Rhox.60 "alias _special Rhox.60; Rhox.60"
;alias -Rhox.60 "alias _special; Rhox.61"
;alias Rhox.60 "Rhox.61; Rhox.61; wait; special"
;alias Rhox.61 "impulse 100"
bind "e" "+Rhox.60"

Opis: Latarka włączana jest 80 razy na sekundę.
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: mouse1


7. 4 strzałowy glock:
Kod:

alias +Rhox.70 "alias _special Rhox.70; Rhox.70"
;alias -Rhox.70 "alias _special; Rhox.71; Rhox.72"
;alias Rhox.70 "Rhox.74; Rhox.73; wait; Rhox.71; Rhox.72; wait; special"
;alias Rhox.71 "-attack2"
;alias Rhox.72 "-attack"
;alias Rhox.73 "+attack2"
;alias Rhox.74 "+attack"
;alias Rhox.75 "Rhox.76"
;alias Rhox.76 "bind mouse1 +Rhox.70;alias Rhox.75 Rhox.77"
;alias Rhox.77 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.75 Rhox.76"
bind "F6" "Rhox.75"

Opis: Glock strzela po 4 strzały.
Włączanie skryptu: F6
Użycie skryptu: mouse1


8. Ciche strzelanie:
Kod:

alias +Rhox.90 "alias _special Rhox.90; Rhox.90"
;alias -Rhox.90 "alias _special; Rhox.93"
;alias Rhox.90 "Rhox.91; Rhox.92; wait; Rhox.92; wait; special"
;alias Rhox.92 "impulse 100"
;alias Rhox.91 "+attack"
;alias Rhox.93 "-attack"
;alias Rhox.94 "Rhox.95"
;alias Rhox.95 "bind mouse1 +Rhox.90;alias Rhox.94 Rhox.96"
;alias Rhox.96 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.94 Rhox.95"
bind F8 "Rhox.94"

Opis: Ciche strzelanie
Włączanie skryptu: F8
Użycie skryptu: mouse1


9. Ciche strzelanie + Rapid Fire:
Kod:

alias +Rhox.80 "alias _special Rhox.80; Rhox.80"
;alias -Rhox.80 "alias _special; Rhox.83"
;alias Rhox.80 "Rhox.82; Rhox.81; wait; Rhox.81; Rhox.83; wait; special"
;alias Rhox.81 "impulse 100"
;alias Rhox.82 "+attack"
;alias Rhox.83 "-attack"
;alias Rhox.85 "Rhox.86"
;alias Rhox.86 "bind mouse1 +Rhox.80;alias Rhox.85 Rhox.87"
;alias Rhox.87 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.85 Rhox.86"
bind F7 "Rhox.85"

Opis: Ciche strzelanie + Rapid Fire
Włączanie skryptu: F7
Użycie skryptu: mouse1


10. AWP Shot:
Kod:

;alias Rhox.103 "+attack"
;alias Rhox.104 "slot2"
;alias Rhox.105 "-attack"
;alias Rhox.106 "Rhox.103; wait; Rhox.104; Rhox.105"
;alias Rhox.100 "Rhox.101"
;alias Rhox.101 "bind mouse1 Rhox.106;alias Rhox.100 Rhox.102"
;alias Rhox.102 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.100 Rhox.101"
bind F9 "Rhox.100"

Opis: Po strzale z awp zmienia na pistolet.
Włączanie skryptu: F9
Użycie skryptu: mouse1


11. Zoom x2:
Kod:

;alias w5 "wait; wait; wait; wait; wait"
;alias Rhox.105 "+attack2; w5; -attack2"
;alias +Rhox.106 "Rhox.105;"
;alias -Rhox.106 "Rhox.105"
bind "KP_END" "+Rhox.106"

Opis: Szybko włącza sie podwójny zoom
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: KP_END


12. Reload Abort:
Kod:

;alias +Rhox.110 "Rhox.111"
;alias -Rhox.110 "Rhox.112; -reload"
;alias Rhox.111 "+reload"
;alias Rhox.112 "weapon_knife; wait; wait; lastinv"
bind "r" "+Rhox.110"

Opis: Po puszczeniu r przestaje przełądowywać.
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: r

13. Szybkie nakładanie tłumika:
Kod:

alias +Rhox.220 "+attack2; wait; wait; wait; slot3; lastinv"
;alias -Rhox.220 "-attack2; wait; wait; wait; slot3; lastinv"
bind "x" "+Rhox.220"

Opis: Szybkie nakładanie tłumika.
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: x


14. Szybki cios nożem:
Kod:

alias +Rhox.221 "slot3; wait; +attack2"
alias -Rhox.221 "-attack2; lastinv"
bind "v" "+Rhox.221"

Opis: Szybkie wyciągnięcie noża i atak.
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: v


15. Obrót o 180 stopni:
Kod:

;alias Rhox.230 "cl_yawspeed 4000"
;alias Rhox.231 "Rhox.232; wait; wait; wait; wait; wait; Rhox.233"
;alias Rhox.232 "+right"
;alias Rhox.233 "-right"
;alias Rhox.234 "Rhox.230; Rhox.231"
bind "c" "Rhox.234"

Opis: Szybki obrót o 180 stopni.
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: c


16. Chodzenie bez trzymania SHIFT:
Kod:

;alias Rhox.240 "+speed;bind capslock Rhox.241"
;alias Rhox.241 "-speed;bind capslock Rhox.240"
bind "CAPSLOCK" "Rhox.240"

Opis: Ciche chodzenie bez trzymania Shift
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: CAPSLOCK

17. Szybki rzut granatem:

a) Smokegrenade:
Kod:

;alias +Rhox.250 "weapon_smokegrenade; wait; +attack"
;alias -Rhox.250 "-attack"
bind "j" "+Rhox.250"

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: j

b) Flashbang:
Kod:

;alias +Rhox.251 "weapon_flashbang; wait; +attack"
;alias -Rhox.251 "-attack"
bind "k" "+Rhox.250"

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: k

c) Hegrenade:
Kod:

;alias +Rhox.252 "weapon_hegrenade; wait; +attack"
;alias -Rhox.252 "-attack"
bind "l" "+Rhox.252"

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: l
Opis: Szybkie wyciągnięcia granatu i rzut.

18. Kolorowy celownik:
Kod:

;alias +Rhox.323 "+attack; adjust_crosshair"
;alias -Rhox.323 "-attack"
;alias Rhox.320 "Rhox.321"
;alias Rhox.321 "bind mouse1 +Rhox.323;alias Rhox.320 Rhox.322"
;alias Rhox.322 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.320 Rhox.321"
bind "F12" "Rhox.320"

Opis: Podczas strzelania zmienia się kolor celownika
Włączanie skryptu: F12
Użycie skryptu: mouse1


19. LRH Shooting:
Kod:

;alias +Rhox.340 "alias _special Rhox.340;Rhox.340"
;alias -Rhox.340 "alias _special;"
;alias Rhox.340 "+attack; cl_righthand 1; wait; -attack; cl_righthand 0"
bind mouse1 +Rhox.340

Opis: Gdy strzelasz broń jest zmieniana z prawej ręki na lewą.
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: mouse1

20. Silent Run:
Kod:

;alias +Rhox.505 "alias _special Rhox.505; Rhox.505"
;alias -Rhox.505 "alias _special; -duck"
;alias Rhox.505 "Rhox.500; w50w; Rhox.501; wait; special"
;alias Rhox.500 "+duck; w50; -duck"
;alias Rhox.501 "+duck; w50; -duck"
;alias w "wait"
;alias w5 "w; w; w; w; w"
;alias w10 "w5; w5"
;alias w50 "w10; w10; w5"
;alias w50w "w10; w10"
bind "mouse3" "+Rhox.505"

Opis: Cichy bieg
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: mouse3


21. Ciche rozbrajanie:

a) Z latarką:
Kod:

;alias Rhox.400 "Rhox.401; impulse 100; wait; -use"
;alias Rhox.401 "+use"
bind "i" "Rhox.400"

Opis: Ciche rozbrajanie przy użyciu latarki
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: i

b) Z knife:
Kod:

;alias +Rhox.402 "+use; +attack2; wait"
;alias -Rhox.402 "-use; -attack2"
bind "o" "+Rhox.402"

Opis: Ciche rozbrajanie przy użyciu knife.
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera
Użycie skryptu: o

22. Rozmowa przez mikrofon bez trzymania klawisza
Kod:

alias Rhox.103x "Rhox.105x"
alias Rhox.105x "+voicerecord 1;alias Rhox.103x Rhox.104x"
alias Rhox.104x "-voicerecord 0;alias Rhox.103x Rhox.105x"
bind k "Rhox.103x"

Użycie skryptu: k
Opis: Rozmowa przez mikrofon bez trzymania klawisza.

23. Włącza i wyłącza widok broni.
Kod:

;alias Rhox.100x "Rhox.101x"
;alias Rhox.101x "alias m_pitch r_drawviewmodel 1;alias Rhox.100x Rhox.102x"
;alias Rhox.102x "alias m_pitch r_drawviewmodel 0;alias Rhox.100x Rhox.101x"
;bind F7 Rhox.100x

Opis: Wyłącza i włącza widok broni.
Użycie skryptu: F7

24. Automatyczne rozbrajanie bomby.
Kod:

;alias Rhox.106x "Rhox.107x"
;alias Rhox.107x "+use;alias Rhox.106x Rhox.108x"
;alias Rhox.108x "-use;alias Rhox.106x Rhox.107x"
;bind e Rhox.106x

Opis: Podchodzisz do paki i automatycznie zaczyna rozbrajać
Użycie skryptu: e

25. Włączanie/wyłączanie chatu.
Kod:

;alias Rhox.109x "Rhox.110x"
;alias Rhox.110x "hud_saytext_time 0;alias Rhox.109x Rhox.111x"
;alias Rhox.111x "hud_saytext_time 5;alias Rhox.109x Rhox.110x"
;bind F2 Rhox.109x

Opis: Nie wchodzisz co inni piszą.
Użycie skryptu: F2

26. Spam Script.
Kod:

;alias Rhox.SPAM.v1 "name Rhox.SPAMER.c1; say Rhox.SPAMER.d1 ;alias m_pitch Rhox.SPAM.v2"
;alias Rhox.SPAM.v2 "name Rhox.SPAMER.c2; say Rhox.SPAMER.d2; alias m_pitch Rhox.SPAM.v3"
;alias Rhox.SPAM.v3 "name Rhox.SPAMER.c3; say Rhox.SPAMER.d3 ;alias m_pitch Rhox.SPAM.v4"
;alias Rhox.SPAM.v4 "name Rhox.SPAMER.c4; say Rhox.SPAMER.d4; alias m_pitch Rhox.SPAM.v5"
;alias Rhox.SPAM.v5 "name Rhox.SPAMER.c5; say Rhox.SPAMER.d5; alias m_pitch Rhox.SPAM.v6"
;alias Rhox.SPAM.v6 "name Rhox.SPAMER.c6; say Rhox.SPAMER.d6; alias m_pitch Rhox.SPAM.v7"
;alias Rhox.SPAM.v7 "name Rhox.SPAMER.c7; say Rhox.SPAMER.d7; alias m_pitch Rhox.SPAM.v8"
;alias Rhox.SPAM.v8 "name Rhox.SPAMER.c8; say Rhox.SPAMER.d8; alias m_pitch Rhox.SPAM.v9"
;alias Rhox.SPAM.v9 "name Rhox.SPAMER.c9; say Rhox.SPAMER.d9; alias m_pitch Rhox.SPAM.v0"
;alias Rhox.SPAM.v0 "name Rhox.SPAMER.c0; say Rhox.SPAMER.d0; alias m_pitch Rhox.SPAM.v1"
bind "F1" "Rhox.SPAM.v1"

Opis: Zmienia co chwile nick i spamuje na chat.
Użycie skryptu: F2


Skrypty dajemy do userconfig.cfg który znajduje się:

Steam:
Kod:

Steam\SteamApps\xXx\counter-strike\cstrike

Non-steam:
Kod:

\cstrike

maciekx1x
4th December 2010, 19:35
hmm..jak by nie patrzec to przydatne:)