PDA

Zobacz pelna wersje : Button FuncShothic
25th October 2009, 09:13
$Button5 = GUICtrlCreateButton("Zmień", 136, 50, 75, 25, $WS_GROUP)

Jak zrobić żeby przy kliknięciu na button włączała się ta funkcjaFunc lel()
Send("{CTRLDOWN}")
Send("{LEFT}{UP}{RIGHT}{DOWN}")
Send("{CTRLDOWN}{CTRLUP}")
EndFunc

francuz01
6th November 2009, 23:44
Rozumiem, że skrypt ma GUI ;)
Aby ten button uruchamiał tę funkcję w pętli while (tej co podtrzymuje GUI) musisz umieścić takie coś:


$msg = GuiGetMsg()
If $msg = $Button5 then
lel()
EndIf
Prawda, że proste?:D

btw, Do czego to jest?:D